Nou projecte: Glifing!

Enguany l’escola ha apostat per un nou projecte anomenat Glifing. Consisteix en un entrenament lector mitjançant les noves tecnologies i està fonamentat en la neurociència. És un mètode que s’adapta a les singularitats de cada alumne/a  aportant una atenció individualitzada i personalitzada.

Glifing està orientat a alumnes de P4 fins a 3r d’Educació Primària, i sobretot a aquells que mostren més dificultats en la lectura. En els cursos de P4 i P5 es treballa únicament a nivell grupal, a diferència dels cursos de Primària on es pot treballar tant a nivell individual com grupal.

1 comentari