L’alumnat de 3r i 4t d’ESO participen en un estudi europeu.

L’alumnat de 3r i 4t de la ESO durant les primeres setmanes del mes de maig ha participat en la validació del projecte EduMediaTest.

Aquest projecte està liderat pel CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) i la UPF i finançat parcialment per la Unió Europea. Hi participen també els reguladors de l’audiovisual de Croàcia, Eslovàquia, França i Portugal i també dues institucions públiques amb competències en educació mediàtica de Irlanda i Grècia.

L’objectiu d’aquest projecte és dotar al professorat d’una eina interactiva digital per poder avaluar i millorar el nivell de competència mediàtica i informacional de l’alumnat. En un època en la que els mèdia son presents en el dia a dia i on els mateixos alumnes són productors de mèdia cal poder determinar el nivell de competència en aquest aspecte per millorar-la. Es vol comprovar la capacitat dels estudiants per determinar la fiabilitat de les notícies, detectar els interessos no visibles de les fonts, constatar l’existència d’estereotips i fomentar una actitud responsable davant els drets d’autoria. També es vol comprovar la capacitació que tenen els estudiants de generar missatges que siguin comprensibles.

Arrel la participació en la validació rebrem l’estadística del grau de competència mediàtica i també materials per reforçar allò que estigui més baix.