D’on ve i cap a on va l’aigua de l’aixeta?

El divendres 8 de febrer, els alumnes de 1r curs ESO van poder realitzar l’activitat “L’Aigua del Maresme” del Consell Comarcal del Maresme. Visitant en primer lloc l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) localitzada a Sant Pol seguidament de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) situada a Palafolls.

Gràcies a les explicacions del tècnic monitor, els alumnes van poder apreciar les diferents etapes que es produeixen en el procés d’obtenció d’aigua apta pel consum humà així com el posterior tractament d’aigües residuals abans de retornar-les al medi. També van aprendre alguns procediments senzills per tal d’evitar l’ús de productes contaminants en algunes tasques habituals a la llar (utilitzar sabó natural, vinagre, suc de llimona, …).

Sortida recomanable ja que tot el grup vam prendre consciència novament de la importància d’evitar el malbaratament de l’aigua dolça així com, intentar canviar certs hàbits domèstics que són perjudicials pel medi ambient. Pensem globalment, actuem localment.