El mètode Glifing

Enguany és el tercer curs que des de P-4 a 3r d’Educació Primària apliquem el mètode d’entrenament de la lectura Glifing.

Avaluació: mitjançant una prova individual dissenyada per especialistes, s’avalua la velocitat, la precisió i la comprensió lectora, obtenint un perfil lector de cada alumne/a.

Analitzar: la plataforma processa les dades de l’avaluació i les contrasta amb els barems Glifing en funció del curs i l’edat. Gràcies a això, s’obté una informació precisa del nivell de lectura de l’alumne/a en relació a diferents aspectes: velocitat, precisió i comprensió lectora.

Entrenament: el mètode Glifing consta d’un gran nombre de sessions d’entrenament que s’ajusten a les necessitats de cada infant. Amb les dades recollides i processades es dissenya un pla individualitzat d’entrenament que incideix allà on el nen/a ho necessita.

Aquest programa d’entrenament lector està basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica (sessions de 15-20 minuts), permeten a l’alumnat amb dificultats lectores entrenar de manera intensiva i amena. Així mateix, aquest mètode, també pot utilitzar-se com a eina d’aprenentatge de la lectura per a nens/es sense dificultats en aquesta.

Aquest mètode l’apliquem de forma grupal a l’aula (una sessió a la setmana de P-4 a 3r d’E.P.) i de forma individual tant a casa com a l’escola (de 1r a 3r d’E.P.). Fent referència a l’entrenament individual a l’escola, l’apliquem a uns 7/8 infants per aula i curs, en aquells que mostren una evolució més lenta en l’aprenentatge de la lectura. La resta de l’alumnat tenen la possibilitat de fer-ho a casa amb el seguiment de l’escola i de la pròpia empresa Glifing.

Hem calculat que al voltant d’un 25% d’alumnes per aula han utilitzat aquest mètode a casa. Considerem que encara es podria treure més profit d’aquest recurs, per aquest motiu us animem a conèixer-lo i aplicar-lo amb als vostres fills i filles.