Documents de l’ESO

Les Guies de l’alumnat

En aquesta guia podeu consultar quins són els trets que caracteritzen l’educació secundària a la nostra escola: matèries curriculars, matèries optatives, treballs de síntesi, matèries d’ampliació curricular…. També podràs conèixer quines són les normes de convivència del centre. Finalment, hi trobaràs l’horari del curs.

Criteris d’avaluació

L’equip docent de secundària ha reunit en aquest document quins són els criteris amb què serà avaluat l’alumnat a cada assignatura en concret. Hi trobaràs els objectius, instruments d’avaluació, percentatges i aspectes relatius a la recuperació de la nota de la matèria.

Pautes d’estil per treballs (ESO)

El conjunt del professorat de Secundària ha considerat que la elaboració de treballs escrits, tant siguin en format digital com en format de paper, han de seguir unes pautes bàsiques que podreu trobar en aquest document. Tot i així pot ser que, en funció de la tipologia del treball o dels objectius que el professorat consideri, puguin ser modificades aquestes pautes.