Calendari i Horari

En general l’horari del centre és

Secundària:

  • de 8 a 13h i de 15 a 17h (de dilluns a dijous)
  • de 8h a 14h (divendres)

Educació Infantil i Educació Primària

  • de 8 a 9h Acollida (opcional)
  • de 8 a 13h i de 15 a 17h de dilluns a divendres

També es desenvolupen activitats extraescolars amb horaris específics.