Junta AMPA

Relació de membres de la JUNTA DE L’AMPA

Presidència
Maria José Ortega
Vicepresidència
Josep Maria Carbó Martí
Tresoreria
Sandra Santizo Pujol
Secretaria
Sergi López Antonio
Vocalies
Cristina Maymó  Vocal de P3
Meritxell Garcia Martín  Vocal de P4
Montse Andinyach Leo  Vocal de P5
Nuria Micola  Vocal de 1r de Primària
Jaume Flaqué Garcia  Vocal de 2n de Primària
Gemma Bosch Calandre  Vocal de 3r de Primària
Maria Tor Mas  Vocal de 4t de Primària
Cristina Balaguer Puerto  Vocal de 5è de Primària
Gemma Folch Hernández  Vocal de 6è de Primària
Maria José Ortega Batllori  Vocal de 1r de Secundària
Juan Carlos Aguilar González  Vocal de 2n de Secundària
Montse Cabada Puerto  Vocal de 3r de Secundària
Núria Serracanta Marlet  Vocal de 4t de Secundària
Ton Mora Tella
Josep Gassol
Laura Trujillo Parra
Mireia Marín Rodríguez
Mari Torres Bastante
Josep Gasol Lascore
podeu contactar per correu electrònic mailblau