Instal·lacions

Finca

 

Disposem d’una finca agrícola de quatre hectàrees, que es dedica a les pràctiques de producció agrícola i mecanització. Majoritàriament s’hi conrea el cereal, però també oleaginoses i lleguminoses. Es disposa d’una zona de microparcel·les d’assaig de diferents cultius i gespes gestionada pels propis alumnes. Una altra part de la finca es dedica al conreus alternatius.

Finca EA Solsones

Hivernacle i umbracle

Destinats a les pràctiques de producció i cultiu de plantes tant forestals com hortícoles i ornamentals.

Umbracle_Hivernacle

Explotació ramadera

Consta d’un petit ramat d’ovelles amb el que els alumnes realitzen les pràctiques de maneig, reproducció i producció de xais i maneig higienico-sanitari del ramat.

La resta de les activitats d’aprenentatge de la producció de bestiar es realitza mitjançant convenis de col·laboració amb explotacions ramaderes ubicades generalment a la comarca i a les comarques limítrofes.

Explotació ramadera EA Solsonès

Laboratori

Equipat per realitzar les pràctiques dels diferents crèdits.
Laboratori

Aules

L’escola disposa de 4 aules totalment equipades on s’imparteixen les classes teòriques dels diferents mòduls..

L’escola també disposa d’una aula d’informàtica que els alumnes poden utilitzar fora de l’horari de classes.

Aules

Taller

Equipat per a la realització de les pràctiques de mecanització i instal·lacions que es consideren bàsiques per al funcionament de l’explotació.

Taller

Maquinària

L’Escola disposa de maquinària agrícola per les pràctiques a la finca i també maquinària forestal per als aprofitaments fustaners al bosc

Maquinària

Sala d’actes

Sala amb capacitat per 90 persones on es pot reunir tot l’alumnat de l’escola per rebre conferències, realitzar col·loquis o tractar temes d’interès comú.

Sala d'actes

Biblioteca

Equipada amb bibliografia tècnica de temes agraris, ramaders, forestals, de producció de planta, jardineria, restauració de paisatge, fauna cinegètica i piscícola. D’aquests mateixos temes també es reben periòdicament revistes i diverses publicacions d’actualitat.

Caldera de Biomassa

Des de l’any 2020 l’escola es calenta amb una caldera d’estella porcedent dels boscos de la comarca del Solsonès. Aquesta instal·lació va se confinançada amb fons FEDER.