Enllaços

L’Associació l’ERA:

Amb l’associació l’ERA, Espai de Recursos Agroecològics, iniciada l’any 1999, sota l’impuls de l’equip de mestres i persones de l’entorn de l’Escola Agrària de Manresa, es manté una relació de simbiosi constant que retroalimenta les dues entitats.

l’era

 

CCPAE: ccpae

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

CCPAE

 

Observatori de l’agricultura i l’alimentació ecològiques

Estadístiques de la producció agrària ecològica 2010-2018