Curs Mètodes d’avaluació de la fertilitat del sòl (1) – 30 hores – del 20 de febrer al 2 d’abril de 2020

 

Clic per inscripcions

Programa del curs

“Ajornat fins a nova data (d’acord amb les instruccions per contenir el Covid19)”

Presentació i objectius

Tot i ser un dels elements més importants en la producció agrària, el sòl segueix sent el gran desconegut i sovint els mètodes clàssics d’analitzar-lo reflecteixen només una cara d’aquest recurs tan polièdric.

Aquest curs vol fer una immersió en diverses tècniques d’avaluar el sòl, la seva fertilitat i el seu estat de degradació o regeneració.

L’elecció d’un o altre mètode dependrà de l’objectiu. Per què ens cal saber en quin punt està el nostre sòl? Per fer un pla de fertilització? Tenim algun problema productiu? Volem fer un seguiment de les tècniques de maneig del sòl que estem fent?

La proposta tindrà dues parts En la primera es treballaran diversos mètodes com les cromatografies, observacions de la microbiologia, les plantes bioindicadores o test de camp senzills que permetin tenir una visió qualitativa de l’estat del sòl quan a la seva estructura, activitat biològica o disponibilitat de minerals.

També s’abordaran els anàlisis de laboratori, quins paràmetres volem demanar i com interpretar els seus resultats.

I a la tardor es farà la segona part. Un intensiu sobre el mètode Hérody, amb Jean-Pierre Scherer.

 

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa
 • Àlex Pérez i  David Navarro, Universitat de Barcelona (UB) i Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio)
 • Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, assessor per a l’agricultura regenerativa (GeaOrgànica)
 • Pere Villar, tècnic dels laboratoris d’anàlisi Ilersap
 • Neus Vinyals Grau, formadora i assessora de L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

 

LLOC DE REALITZACIÓ

 • Escola Agrària de Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 20, 27 de febrer, 5, 12, 19, 26 de març i 2 d’abril de 2020

Horari: Dijous de 16,00 a 20,00 hores, excepte el 20/02 de 16 a 19 hores i el 05/03 de 10 a 13,30 i de 15 a 18,30 hores

AVALUAR L’ESTAT DEL SÒL: OBJECTIUS I MÈTODES

  1. Què és la fertilitat del sòl
  2. El sòl viu, base de la fertilitat
  3. Mètodes d’avaluació de l’estat del sòl: objectius i tècniques
  4. Taula rodona entre l’alumnat: intervencions a favor i en contra de la fertilitat del sòl

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DEL SÒL AMB MÈTODES SENZILLS

  1. Mètodes d’avaluació de la biodiversitat edàfica
  2. Test de la pala
  3. Test de les bosses de te

ANÀLISI CROMATOGRÀFIC

  1. El sòl des de la visió regenerativa
  2. Anàlisi qualitatiu del sòl: metodologia i interpretació de cromatografies
  3. Les eines de l’agricultura regenerativa per a la regeneració del sòl

ANÀLISIS DE LABORATORI

  1. Presa de mostres
  2. Interpretació d’anàlisis
  3. Plans de fertilització

ANÀLISI DE LA MICROBIOLOGIA

  1. El sòl des de la mirada microbiològica
  2. Mètodes de diagnosi
  3. Estratègies de millora

PLANTES BIOINDICADORES

  1. Perquè les plantes ens parlen de l’estat del sòl
  2. Mètode d’avaluació del sòl d’en Gérard Ducerf

INTERPRETACIÓ  DEL LES DIFERENTS PROVES I ESTRATÈGIES DE MILLORA DEL ESTAT DEL SÒL

  1. Elecció de les proves i valoració de resultats
  2. Eines per a la millora de l’estat del sòl
   1. Minimitzar el treball de la terra
   2. El compost i les aportacions orgàniques: biochar, bocashi, etc.
   3. Preparats microbiològics: biofertilitzants, te de compost, etc.
   4. El maneig de les rotacions i els cultius
   5. Cobertura del sòl: encoixinats i cobertes verdes
   6. Adobs verds, vegetació espontània i marges i entorn
   7. Disseny de finques en línia clau (key line)
  3. Disseny del seguiment i avaluació dels canvis i millores al llarg dels anys

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -