Curs Manteniment de la motoserra i tècniques de trossejat – 16 hores – del 5 al 20 de març de 2020

Curs motoserra

 

Clic per inscripcions

Programa del curs

“Ajornat fins a nova data (d’acord amb les instruccions per contenir el Covid19)”

Presentació i objectius

Aquest curs està adreçat a jardiners, podadors i bosquerols que utilitzen la Motoserra en la seva feina. El principal objectiu del curs es que l’ alumne sigui segur, efectiu i conscient dels perills a l’hora de utilitzar una Motoserra.

Analitzarem amb profunditat els conceptes basics en Prevenció de Riscos, manteniment de la màquina, us de la maquina en trossejat de fusta i tècniques de tall. Temari basat en N.P.T.C. Certificació Anglesa per elsector agro-forestal.

La formació està encarada a obtenir l’ECC1 (European Chainsaw Certificate).

Cal que l’alumne aporti el material necessari: Casc, Protecció auditiva, Protecció facial, Guants, Pantalons de Protecció antitall, Botes antitall, Motoserra, Eines per el manteniment de la maquina i Carburant.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

  • Cesc Vilarrubias, arboricultor, arborista professionalcertificat coma certificador NPTC.
  • Bárbara Torrico, arboricultora certificadaECC

LLOC DE REALITZACIÓ

  • Escola Agrària de Manresa (Finca de Can Poc Oli)

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 5, 19 i 20 de març

Horari: de 15:00 a 19:00 h i de 8:00 a 14:00 h

  • SESSIÓ 1, dijous 5 de març

15:00 – 19:00 h Prevenció de riscos. Mesures preventives genèriques del sector forestal. Parts de seguretat de la màquina Manteniment bàsic.
Professor: Cesc Vilarrubias, arboricultor

  • SESSIÓ 2, dijous 19 de març

08:00 – 14:00 h Manteniment complet: espasa, cadena, plaquels laterals, bugia… Arrencada en fred i en calent. Mesures preventives en l’ús de la motosserra. Esmolat de la cadena.
Professor: Cesc Vilarrubias, arboricultor i Bárbara Torrico, arboricultora

  • SESSIÓ 3, divendres 20 de març

08:00 – 14:00 h Tècniques de tall. Compressió i tensió de la fusta. Com alliberar una màquina quan s’enganxa. Aplicació de les mesures preventives pel trossejat de la fusta.
Professors: Cesc Vilarrubias, arboricultor i Bárbara Torrico, arboricultora

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -