Curs Tala d’arbres petits – 20 hores – del 9 a l’11 de desembre de 2020

tala arbres

Clic per inscripcions

Programa del curs

 

Presentació i objectius

Destinat a jardiners i bosquerols que ja tenen una formació bàsica en motoserra i volen progressar en la tècnica de tall i aprofitament d’arbres.

El principal objectiu del curs és que l’alumne sigui segur, efectiu i conscient a l’hora de talar un arbre amb motoserra de manera controlada i dirigida.

Analitzarem amb profunditat totes les tècniques bàsiques de tall, per arbres aplomats, arbres amb gran inclinació, arbres tombats en contra la caiguda natural i arbres enganxats, igual que les diferents tècniques de desbrancat trossejat i apilat del tronc. Sempre amb el màxim respecte per l’arbre i l’entorn, sent productius i segurs.

Temari basat en N.P.T.C. Certificació Anglesa per el sector agroforestal.

Cal que l’alumne aporti el material necessari: Casc, Protecció auditiva, Protecció facial, Guants, Pantalons de Protecció antitall, Botes antitall, Motoserra, Eines per el manteniment de la maquina i Carburant.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Cesc Vilarrubias, arboricultor, arborista professional certificat com a certificador NPTC
 • Bárbara Torrico, arboricultora certificada ECC

LLOC DE REALITZACIÓ

Finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa
Carretera vella Manresa-Barcelona, km 23,6

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

Coordinadora: Elena Sixto

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 9, 10 i 11 de desembre – Horari: de 8:00 a 15:00 h

 • SESSIÓ 1, dm. 9 de desembre
  08:00 – 15:00 h Prevenció de riscos. Mesures preventives genèriques del sector forestal.
  Tècnica bàsica de tala d’arbres.
  Professor: Cesc Vilarrubias, arboricultor i Bárbara Torrico, arboricultora
 • SESSIÓ 2, dj. 10 de desmebre
  08:00 – 15:00 h Desbrancat i tala d’arbres enganxats i amb molta inclinació. Tècniques de tall
  corresponents.
  Professor: Cesc Vilarrubias, arboricultor i Bárbara Torrico, arboricultora
 • SESSIÓ 3, dv. 11 de desembre
  08:00 – 15:00 h Arbres amb inclinació contrària a la caiguda. Elements de tracció i eines
  d’extracció de fusta lleugeres: tràctels, polipastos, politges…
  Professors: Cesc Vilarrubias, arboricultor i Bárbara Torrico, arboricultora

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -