Curs Mètode OBSALIM per a remugants – 48 hores – del 4 al 20 de febrer de 2020

Cus mètode OBSALIM per a remugants - Febrer 2020

 

Clic per inscripcions

Programa del curs

 

Presentació i objectius

A les explotacions ramaderes, la nutrició repercuteix directament en la productivitat, la salut dels animals i l’eficiència econòmica. Per tant, es fa necessari conèixer la naturalesa del procés digestiu del bestiar.

Aquest curs pretén ensenyar les bases de l’alimentació i donar a conèixer de forma teòrica i pràctica l’innovador mètode Obsalim, desenvolupat a França pel veterinari Bruno Giboudeau, que utilitza mètodes senzills i eficaços, com són l’observació dels animals i la interpretació de signes específics i mitjançant unes cartes de diagnòstic pròpies de cada espècie (bovina, caprina i ovina). Aquesta metodologia és útil per a qualsevol sistema productiu, tant en extensiu com intensiu, i per tant s’adapta perfectament a les diferents necessitats dels/les ramaders/res.

Les sessions seran eminentment pràctiques en granges de vaques, ovelles i cabres, on l’objectiu serà assolir uns coneixements per tenir una major autonomia en la presa de decisions i la gestió diària de l’explotació i per capacitar l’alumnat per diagnosticar el seu propi ramat.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

  • Xan Pouliquen Kerlau, Agroecòleg, assessor independent en producció ecològica i pasturatge en boví (Xestión Agroganadeira e Naturaleza SL) i professor acreditat Obsalim.

 

LLOC DE REALITZACIÓ

  • Escola Agrària de Manresa (teoria)
  • Visites a granjes (pràctiques)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 4, 5, 6, 7, i 19 i 20 de febrer de 2020 – Horari: de 9:00 a 13:00 h i de 14:30 a 18:30 h

  • SESSIÓ 1, dt. 4 de febrer

9:00 – 13:00 h Teoria en comú. Edifici FUB
Fonaments teòrics del mètode.
Principis d’alimentació i presentació dels principals símptomes

14.30 – 18:30 h Pràctiquesde boví. Granja a concretar.
Observació inicial i reconeixement de símptomes en grup. Exemple d’anàlisi

  • SESSIÓ 2, dc. 5 de febrer

9:00 – 13:00 h. Pràctiques de caprí. Granja a concretar
Observació inicial i reconeixement de símptomes en grup. Exemple d’anàlisi.

14:30 – 18:30 h Pràctiquesd’oví. Granja a concretar
Observació inicial i reconeixement de símptomes en grup. Exemple d’anàlisi.

  • SESSIÓ 3, dj. 6 de febrer

9:00 – 13:00 h. Teoria en comú. Edifici FUB
Principis d’alimentació II
El repte econòmic
Metodologia del diagnòstic

14:30 – 18:30 h Pràctica d’oví. Granja a concretar.
Diagnòstic en grup
Realització de galeta de femtes, anàlisi en grup i exemple de propostes

  • SESSIÓ 4, dv. 7 de febrer

9:00 – 13:00 h. Pràctiques de boví. Granja a concretar.
Diagnòstic en grup
Realització de galeta de femtes, anàlisi en grup i exemple de propostes

14:30 – 18:30 h Pràctiquesde caprí. Granja a concretar.
Diagnòstic en grup
Realització de galeta de femtes, anàlisi en grup exemple depropostes

  • SESSIÓ 5, dv. 19 de febrer

9:00 – 13:00 h. Pràctiques d’oví. Granja a concretar.
Comentaris sobre diagnòstics realitzats en solitari per l’alumnat
Diagnòstic, anàlisi i propostes en grup

14:30 – 18:30 h Pràctiquesde boví. Granja a concretar.
Comentaris sobre diagnòstics realitzats en solitari per l’alumnat
Diagnòstic, anàlisi en grup i propostes

  • SESSIÓ 6, dc. 20 de febrer

9:00 – 13:00 h. Pràctiques de caprí. Granja a concretar.
Comentaris sobre diagnòstics realitzats en solitari per l’alumnat
Diagnòstic, anàlisi i propostes en grup

14:30 – 18:30 h Teoria en comú. Edifici FUB
Eines informàtiques
Dinàmica de la digestió
Qualitat formatgera dela llet
Resolució de dubtes i els següents passos en OBSALIM

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -