Curs Diagnosis de sòls (2): Mètode Hérody – 24 hores – dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2020

 

Clic per inscripcions

Programa del curs

Presentació i objectius

La fertilitat del sòl és el puntal bàsic en la producció agrària ecològica. La sanitat dels cultius i el seu potencial productiu depenen de l’estat del sòl, el qual és fàcilment pertorbable a través de moltes de les pràctiquesagrícoles quees fanhabitualment i que el podendegradarambfacilitat.

Yves Hérody, geòleg francès, va abordar aquest tema i elaborà un mètode d’anàlisi i observació del sòl, fàcilment aplicable per la pagesia, que permet trobar solucions des de la perspectiva orgànica, per tal de millorar-ne el seu estat.

Jean Pierre Sherer, agrònomexpert de llarg recorregut en edafologia, agricultura ecològica, i divulgador del Mètode Hérody, serà qui conduirà a l’alumnat a conèixer el mètode i a elaborar propostes de millora de la fertilitat del sòl, en funció del diagnòstic obtingut. Aquest curs complementa el que es va fer a la primavera sobre mètodes d’avaluació de la fertilitat del sòl.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Jean Pierre Sherer és agrònom especialitzat en edafologia i agricultura ecològica, dedicat a la formació i
  assessorament de pages@s i tècnics del sector agrícola

 

LLOC DE REALITZACIÓ

 • Escola Agrària de Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2020
Horari: de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00 hores

SESSIÓ 1, dl. 26 d’octubre
ELS CONSTITUENTS DEL SÒL I EL SEU FUNCIONAMENT

 • El sòl, ésser viu: components actius i passius
 • Paràmetres genètics del sòl
 • Els fenòmens en curs
 • Les manifestacions de l’erosió
 • Nutrició mineral de la plantes, noció de bio- disponibilitat
 • Els paràmetres a observar a les finques

Pràctica: Apreciació de la fertilitat: indicadors

 • Observacions de parcel·les
 • Realització d’escandall demostratiu
 • Anàlisis de perfils culturals

SESSIÓ 2, dt. 27 d’octubre
DIAGNÒSTIC DEL SÒL

 • Com elaborar un diagnòstic: materials i mètode
 • Recollida de les informacions necessàries: clima, roca mare, estació, moviments de l’aigua, cultiu i maneig, etc.

Pràctica: Realització de diferents escandalls (calicates)

 • Observacions de parcel·les i els indicadors de fertilitat
 • Anàlisis de perfils culturals

SESSIÓ 3, dc. 28 d’octubre
TÈCNIQUES CULTURALS DE MILLORA DE LA FERTILITAT

 • Estratègies en sòls calcaris i no calcaris
 • Estratègies per a la millora de la fertilitat:
 • Utilització de les matèries orgàniques
 • Aportacions càlciques
 • Adequació del tipus de treball del sòl
 • Fertilització
 • Estimació de les aportacions (orgàniques, càlciques, fertilitzants): tipus, freqüència i resultats
 • Tècniques culturals adaptades als tipus de finques observades

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -