Curs Arboricultura i tècniques de grimpada (no mixta) – 50 hores – del 12 de setembre al 4 d’octubre de 2020

Curs arboricultura i tècniques de grimpada

 

Clic per inscripcions

Programa del curs

 

Presentació i objectius

Amb aquest curs volem oferir una introducció a l’arboricultura per a dones jardineres i treballadores forestals.

Amb l’objectiu de poder fer una avaluació de l’arbrat, el seu estat i el del seu entorn i decidir quines accions fem sobre ells, en aquesta formació aprendrem a observar els arbres, parlarem sobre la seva biologia, el seu creixement i arquitectura.

Coneixerem les tècniques, els materials i els protocols de seguretat per treballar a dalt dels arbres i poder fer feines de poda i manteniment d’aquests.

Combinarem classes teòriques amb exercicis pràctics on avaluarem visualment l’estat dels arbres que posteriorment grimparem.

Professorat

  • Maria García Martín, arborista i trepadora
  • Haya Villar Lisson, arborista, poda d’alçada i assessorament
  • Jossan Tillberg, arboricultora de la cooperativa Rizoma

Coordinadora del curs

LLOC DE REALITZACIÓ

  • Finca Can Poc oli – Escola Agrària de Manresa
  • Mas Cal Cases, St. Maria d’Oló

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 12-13, 19-20, 26-27 de setembre i 3-4 d’octubre
Horari: dissabtes de 10:00 a 14:00 h i 15:00 a 18:00 h
Diumenges de 9:30 a 14:30 h

INTRODUCCIÓ AL CURS AMB PERSPECTIVA FEMINISTA, ds. 12 de setembre
CONCEPTES BÀSICS DE LA BIOLOGIA ARBOREA,
1. Creixement vegetatiu de les espècies llenyoses
2. Arquitectura dels arbres
3. Estadis de desenvolupament dels arbres

SORTIDA DE RECNONEIXAMENT D’ARBRES, dg. 13 de setembre
1. Avaluació dels arbres i de l’entorn
2. Identificació d’espècies

LA PODA, ds. 19 de setembre
1. Principis i objectius de la poda
2. Tècniques de poda.
3. Talls correctes i incorrectes
4. Descens de les branques

MATERIALS I EQUIPS PER LA GRIMPADA, dg. 20 de setembre

TÈCNIQUES I PRINCIPIS BÀSICS EN LA GRIMPADA, ds. 26 i dg. 27 de setembre
1. Seguretat en la grimpada
2. Accés a l’arbre
3. Desplaçaments
4. Pràctica de grimpada
5. Rescat, pautes i conductes. Tipus de rescat. Demostració de rescat.

TÈCNIQUES I PRINCIPIS BÀSICS EN LA PODA EN ALÇADA, ds. 3 i dg. 4 d’octubre
1. Pràctica de grimpada
2. Normativa ambiental i administrativa

Es respectarà l’ordre del programa sempre que la climatologia ho permeti.

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -