Planificació i optimització de la producció en horta ecològica (semi presencial) – 65 hores – del 21 d’octubre al 2 de desembre de 2019

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

La producció hortícola és una activitat intensiva que requereix d’una bona organització de les diferents tasques per tal d’assolir les expectatives productives pel que fa a la qualitat, quantitat i per atendre els compromisos comercials.

L’objectiu del curs és donar als assistents coneixements teòrics i pràctics per al disseny de noves finques o per millorar la producció ja en funcionament. També s’aportaran criteris i recursos per al maneig hortícola, en finques amb diversificació de cultius o amb especialització.

El curs constarà de tres sessions teòriques al voltant de la planificació i d’una tutoria per orientar l’alumne en la seva programació, a partir de la programació que haurà de fer l’alumne en base als continguts teòrics rebuts.

Per arrodonir el programa, s’acabarà amb dues sessions encarades a traduir aquesta planificació en valors econòmics, sense morir en l’intent.

Una formació que vol aportar eines i estratègies per a programar les plantacions i arribar als rendiments esperats.

Destinataris

El curs està enfocat a professionals i per a petits hortolans.

Professorat

 • Borja Camí i Marnet, assessor d’Arreu, Eines per l’assessorament agroecològic
 • Manuel Sánchez, economista.

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Escola Agrària de Manresa
Av Universitària, 4-6 (edifici FUB)
-08242- Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dilluns de 16:00 a 20:00 h
Les tutories es faran a cada alumne a les hores acordades

 

PLANIFICACIÓ I DISSENY DE CULTIUS HORTÍCOLES, dl. 21 d’octubre

 1. Anàlisi del potencial productiu: tipus de terra, superfície, clima, aigua de reg…
 2. Orientació productiva: especialització/diversificació de cultius, maquinaria adaptada, instal·lacions…
 3. Disseny de cultius, plantacions esglaonades i rendiments esperats dels principals cultius hortícoles

PLANIFICACIÓ I DISSENY DE CULTIUS HORTÍCOLES, dl. 28 d’octubre

 1. Disseny de cultius, plantacions esglaonades i rendiments esperats dels principals cultius hortícoles
 2. Rotació de cultius i adobs en verd

MANEIG PRÀCTIC DE CULTIUS HORTÍCOLES, dl. 4 de novembre

 1. Optimització del reg
 2. Necessitats i distribució de la fertilització
 3. Biodiversitat funcional: bandes florals, tanques vegetals, refugis fauna útil

TUTORIA D’ORIENTACIÓ DE LA PLANITICACIÓ, dl. 18 de novembre

Sessió pràctica a partir de les propostes treballades a casa per cada participant, amb l’objectiu de consolidar la planificació de cultius per a la seva finca.
Es comentarà cada cas en una tutoria individualitzada o col·lectiva segons les inscripcions.

Es donaran hores d’atenció personalitzada a cada l’alumne.

TUTORIA D’ORIENTACIÓ DE LA PLANITICACIÓ, dl. 25 de novembre i 2 de desembre

 1. Com ser feliç fent amistat amb els números
 2. Com explicar-nos el que fem per a l’obtenció dels millors productes de l’agricultura ecològica, en termes econòmics
 3. Costos dels diferents factors de producció i objectiu mínim de facturació per aconseguir pagar tot el que utilitzo.

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -