Curs Sanitat en oví i cabrum ecològic – 32 hores – del 20 de maig al 25 de juny de 2019

 

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

Els ramats de producció ecològica d’ovelles i cabres requereixen la conciliació entre salut i producció, benestar animal i eficiència econòmica.

Com a objectius principals del curs tenim el de desenvolupar una altra mirada a la vocació ramadera i a la seva pràctica diària. Concebre el benestar i la salut des d’un enfocament global de la relació entre ramader/a i l’animal, posant èmfasi a l’observació del nostre bestiar i la prevenció. Aprendre terapèutiques i pràctiques alternatives, de baix cost, eficaces i confirmades i arribar a ser més autònoms/es pel que fa la sanitat. Per a poder assolir aquestes habilitats, s’ha convidat als/les
veterinàries de Zone Verte, una associació francesa que treballa per la sanitat animal alternativa, que ens faran unes sessions teòriques i pràctiques a una explotació. També aprendrem els principis per fer necròpsies a la pràctica i a diagnosticar les malalties que ens afecten al nostre ramat.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector ramader

Professorat

 • Nathalie Laroche, membre del GIE (grup d’intervencions i ajuda mútua) Zone Verte, veterinària, homeòpata, medicines manuals
 • Michel Thouzery, membre del GIE (grup d’intervencions i ajuda mútua) Zone Verte, Rameder d’oví, productor i transformador de plantesmedicinals (diplomat DUMENAT) Fitoteràpia i preparacions
 • Mariano Domingo, professor del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CReSA
 • Mariano Ortubia, veterinari especialista en petits remugants

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Escola Agrària de Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

 • Preinscripció

Les preinscripcions es poden fer fins a 7 dies abans de l’inici del curs. Es confirmarà la plaça i la forma i el termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La preinscripció NO garanteix la plaça

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60. Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat

Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

També podeu emplenar el formulari que trobareu a l’enllaç https://goo.gl/forms/HEHP9vmm7B3XGgQe2 i posteriorment fer-nos arribar la documentació per correu electrònic

 • Matriculació

El primer dia de classe cal portar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI (només si no s’ha enviat prèviament)
 • Fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms (només si no s’ha enviat prèviament)
 • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) (només si no s’ha enviat prèviament)
 • Resguard bancari del pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per viabancària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 20 i 21 de maig i 3, 17, 18 i 25 de juny
Horari: matins de 9:00 a 14:00 h i tardes de 15:00 a 19:00 h

MANEIG ALTERNATIU D’UN RAMAT D’OVÍ I CABRUM, dl. 20 de maig (Nathalie Laroche)

 • 09:00 – 14:00 h Teoria. Edifici FUB
  Factors d’equilibri i desequilibri
  Dinàmica de la digestió dels remugants
  Introducció a la homeopatia i medicina manual: aplicació a problemes de part i primers auxilis
 • 16:00 – 19:00 h Pràctica. Granja a concretar
  Observació de signes precisos i orientació cap a les causes per a la identificació de
  punts forts i dèbils de la ramaderia
  Pràctica de medicina natural

PRÁCTIQUES VETERINÀRIES BÁSIQUES, dt. 21 de maig (Nathalie Laroche)

 • 09:00 – 14:00 h Pràctica. Granja a concretar
  Gestió del risc parasitari
  Pràctiques de primers auxilis: ferides, sutures i immobilitzacions

APROXIMACIÓ PRÀCTICA A LA TÈCNICA DE NECRÒPSIA. UTILITATS, CAS PRÀCTIC I TIPUS DE LESIONS FREQÜENTS, dl. 3 de juny (Mariano Domingo)

 • 15:00 – 19:00 h Teoria i pràctica. Facultat de veterinària de la UAB
  Introducció a la tècnica de necròpsia
  Pràctica de necròpsia
  Lesions freqüents observables

FITOTERÀPIA APLICADA A RAMATS D’OVÍ I CABRUM, dl. 17 de juny (Michel Thouzery)

 • 09:00 – 14:00 h Teoria. Finca Can Poc Oli
  Utilització de medicines naturals dins d’un enfoc global de la ramaderia
  Legislació relativa a l’ús en medicina veterinària
 • Diferents formes d’utilització de les plantes
  16:00 – 19:00 h Pràctica. Granja a concretar
  Fabricació de diferents fórmules i preparats a base de plantes medicinals per utilitzar amb els animals

ELABORACIÓ PRÀCTICA I APLICADA DE REMEIS DE PLANTES MEDICINALS I OLIS ESSENCIALS, dt. 18 de juny (Michel Thouzery)

 • 09:00 – 14:00 h Pràctica. Granja a concretar
  Fabricació de diferents fórmules i preparats a base de plantes medicinals per utilitzar amb els animals L’aromateràpia

PATOLOGIA D’OVELLES I CABRES, dt. 25 de juny (Mariano Ortubia)

 • 10:00 – 14:00 h Teoria. Edifici FUB
  Principals patologies de les ovelles i les cabres, símptomes clínics i tractament

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

 • Organització
agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -