Curs Problemes sanitaris en horticultura ecològica – 40 hores – del 9 de maig al 27 de juny de 2019

 

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

Un maneig racional del conjunt de les àrees productives i de l’entorn de la finca és la clau per assolir un bon estat sanitari dels cultius, en especial en producció ecològica. Això ens obliga a treballar de forma preventiva, actuar amb pràctiques respectuoses i fer un bon seguiment dels cultius i de les seves plagues, malalties i fauna útil, per tractarnomés quan calgui i en el moment més adient.

Per això, cal reconèixer les principals plagues i malalties dels cultius i com controlar-les i prevenirles. Obtenir coneixements bàsics del control biològic i la producció de la fauna útil. Com fer tractaments vegetals i quan i com aplicar-los. Saber quins productes estan permesos segons les normatives. Tot per tal d’obtenir produccions ecològiques i saludables.

El curs vol dotar d’eines per tal de millorar el reconeixement dels organismes que afecten les plantes cultivades, així com els símptomes amb què es manifesten. Mitjançant observacions de camp per tal d’identificar els problemes sanitaris dels cultiu, establir estratègies de prevenció i control de les principals plagues i malalties agrícoles.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Xavi Pérez, tècnic ADV Baix Llobregat
 • Borja Camí, tècnic agroecològic
 • Montse Matas, tècnica ADV Baix Maresme
 • Judit Arnó, IRTA
 • Santi Soto, El Vergel de las fades
 • Jordi Puigdefabregas, Ortiga Amiga

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Finca Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dijous, de 16:00h a 20:00h

 • EL MANEIG DEL CULTIU EN LA SALUT DE LES PLANTES, dj. 9 de maig
  Contingut: Treball del sòl, fertilització, reg. Mètodes de prevenció. (Teoria)
  Professor: Borja Camí, tècnic agroecològic
 • PRINCIPALS PLAGUES DELS CULTIUS HORTÍCOLES, dj. 16 de maig
  Contingut: Llindars d’intervenció i mètodes de control. Identificació a camp (Teoria i pràctica)
  Professor: Montse Matas, tècnica ADV Baix Maresme
 • PLANTES AUXILIARS A L’HORT, ds. 18 de maig
  Contingut: Associacions benèfiques i plantes aliades amb la sanitat (Visita)
  Professors: Santi Soto, horticultor, El Vergel de las Hadas
 • PRINCIPALS MALALTIES DELS CULTIUS HORTÍCOLES, dj. 23 de maig
  Contingut: Llindars d’intervenció i mètodes de control. Identificació a camp (Teoria i pràctica)
  Professors: Montse Matas, tècnica ADV Baix Maresme
 • GESTIÓ DE LA FAUNA ÚTIL EN HIVERNACLES I EXTERIOR, dj. 30 de maig
  Contingut: Enemics naturals i la seva funció en els conreus d’horta. (Teoria i pràctica)
  Professor: Judit Arnó, IRTA Programa Protecció Vegetal Sostenible
 • ELABORACIÓ I APLICACIÓ DELS PREPARATS VEGETALS, dj. 6 de juny
  Contingut: Estimulació del sistema de defensa vegetal mitjançant els preparats (Teoria i pràctica)
  Professor: Jordi Puigdefabregas, ortigaire, Ortiga Amiga
 • APLICACIÓ DE PRODUCTES CURATIUS I PREVENTIUS, dj. 13 de juny
  Contingut: Regulació de la motxilla, dosificació, preparació del brou, quadern de camp (Teoria-Pràctica)
  Professor: Xavi Pérez, tècnic ADV Baix Llobregat
 • VISITA A UN HORTICULTOR ECOLÒGIC, ds. 15 de juny
  Contingut: Visita a un hort professional al Parc Agrari de Baix Llobregat (Sant Boi de Llobregat)
  Professor: Xavi Pérez, tècnic ADV Baix Llobregat
 • RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS, dj. 20 de juny
  Contingut: Exercicis de resolució de problemes sanitaris (Teoria i Pràctica)
  Professor: Borja Camí, tècnic agroecològic
 • MÈTODES DE CONTROL DE MALALTIES I PLAGUES EN PAE, dj. 27 de juny
  Contingut: Normatives, registre de materiès actives. (Teoria)
  Professor: Xavi Pérez, tècnic ADV Baix Llobregat

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -