Curs Maneig i manteniment de la motoserra, motocultors i desbrossadores – 40 hores. Del 6 d’abril al 12 de maig de 2019

 

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

L’Escola Agrària de Manresa té com a nou objectiu estratègic incorporar la perspectiva de gènere en el màxim de formacions que s’ofereixen, tant a la formació inicial com a la formació contínua. És important contextualitzar el paper de les dones en el món agrari, valoritzar totes les feines que cal fer al món rural i concretament al món agrari. Alhora però, cal generar espais d’apoderament per a dones del món rural en àmbits que tradicionalment s’han considerat reservats als homes.

L’objectiu d’aquest nou curs és formar dones en l’ús de maquinària bàsica en entorns rurals (desbrossadores, motoserres i motocultors).

Aquest curs ofereix formació tècnica en la mecànica, l’ús i el manteniment d’aquestes eines així com demostracions i exercicis pràctics. Utilitzant una metodologia participativa i inclusiva, volem crear un ambient positiu i segur on cada persona pugui aprendre al seu ritme i compartir vivències i coneixements.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Marina Carrasco, mecànica.
 • Eva Martín, agricultora feminista.
 • Lídia Guitart, enginyera de forests.
 • Cecilia Troyano, motoserrista.
 • Hedda Olsson, motoserrista, podadora i treballadora agrícola.
 • Paloma, ramadera i agricultora ecològica

LLOCS DE REALITZACIÓ

 • Finca Can Poc oli, Escola Agrària de Manresa
 • Mas Cal Cases, St. Maria d’Oló

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 6-7,13-14 d’abril, 4-5, 11-12 maig
Horari: dissabtes de 10:30 a 13:30 i 16:00 a 19:00.
Diumenges de 10:00 a 14:00

INTRODUCCIÓ AL CURS I MECÀNICA BÀSICA, ds. 6 d’abril

 1. La situació actual de la dona al món rural amb perspectiva feminista.
 2. Usos i funcionament de la motoserra, motocultor i desbrossadora.
 3. Mecànica dels motors de dos temps.

DESBROSSADORES, dg. 7 d’abril

MOTOSERRES, ds.13 d’abril

 1. Mecanismes de seguretat.
 2. Manteniment.
 3. Arrencat de la motoserra.
 4. El bosc com a organisme viu.

TÈCNIQUES DE TALL I DESBRANCAT, dg. 14 d’abril

 1. Tècniques de tall i desbrancat. Seguretat en l’ús de la motoserra.
 2. Demostració de tall i desbrancat.

TREBALLAR AMB LA MOTOSERRA, ds. 4 i dg. 5 de maig

 1. Posta a punt de la motoserra.
 2. Teoria en les tècniques de tala.
 3. Demostració de tala.
 4. Exercicis pràctics de l’ús de la motoserra.

ÚS I MANTENIMENT DEL MOTOCULTOR, ds. 11 de maig

 1. Pros i contres de l’ús del motocultor i per què és necessari un model agrari feminista.
 2. Ús i manteniment del motocultor.
 3. Exercicis pràctics de l’ús del motocultor i la desbrossadora.

PRÀCTIQUES EN LES TASQUES DE MANTENIMENT D’UNA FINCA A LA PRIMAVERA, dg. 12

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -