Curs Introducció a la biodinàmica – 50 hores – del 6 de novembre a l’11 de desembre de 2019

 

Clic per inscripcions

Programa del curs

 

Presentació i objectius

Aquest curs està adreçat a agricultors que vulguin iniciar-se en la biodinàmica. Aquesta tècnica proposada per l’antropòsof Rudolf Steiner representa una nova aproximació a l’agricultura, on les bones pràctiques ecològiques es complementen amb l’observació, l’aplicació de preparats, la coberta permanent, els adobs verds, rotació i associacions de cultius, espais per la flora i la fauna integrades en l’àrea de producció; així com les influències dels ritmes solars i lunars, les constel·lacions i els planetes a cada moment.

Els objectius del curs són:

 • Conèixer l’antroposofia i les conferències de Rudolf Steiner
 • Comprendre el funcionament del calendari biodinàmic i els ritmes còsmics
 • Introduir-se en l’observació goethiana
 • Conèixer l’art de realitzar un bon compost
 • Aprendre com fer els preparats biodinàmics
 • Conèixer el funcionament de l’organisme-granja

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • David Baixas, agricultor i formador en Agricultura biodinàmica
 • Marisol Garrido, enginyera agrònoma i formadora en Agricultura biodinàmica,
 • Joan Salicrú, enginyer tècnic agrícola, agricultor i formador en Agricultura biodinàmica

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Finca Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dimecres i alguns dissabtes, de 10:00h a 19:00h

 • INTRODUCCIÓ A LA BIODINAMICA DES DE L’ANTROPOSOFIA, dc. 6 de novembre
  Origen de l’Antroposofia. Rudolf Steiner. Bases de la biodinàmica (Teoria)
  Professor: David Baixas, agricultor i formador en Agricultura biodinàmica
 • CALENDARI, ASTRES I RITMES CÒSMICS. OBSERVACIÓ GOETHIANA, dc. 13 de novembre
  Com funcionar amb el calendari biodinàmic. Introducció Observació goethiana (Teoria)
  Professor: Joan Salicrú, enginyer agrícola, agricultor i formador biodinàmic
 • LA FINCA COM UN ORGANISME VIU, ds. 16 de novembre
  Ecopaisatge necessari pel funcionament d’una finca biodinàmica. (Visita a Vallgorguina)
  Professor: Joan Salicrú.
 • LA FERTILITAT DEL SÒL EN AGRICULTURA BIODINÀMICA, dc. 20 de novembre
  La formació de la Terra i dels sòls com organismes vius. Observació goethiana de terres (Teoria)
  Professor: Marisol Garrido, Dra. Enginyera agrònoma i formadora en Agricultura Biodinàmica
 • ELS PREPARATS BIODINÀMICS. El COMPOST, dc. 27 de novembre
  Com funcionen i com s’elaboren els preparats biodinàmics. (Teoria i pràctica)
  Professors: David Baixas.
 • ELABORACIÓ DELS PREPARATS DEL COMPOST, ds. 30 de novembre
  Pràctica d’elaboració dels preparats del compost (Visita pràctica a Armentera)
  Professor: David Baixas.
 • ORGANISME GRANJA, dc. 4 de desembre
  Bases per transformar una finca agrícola en un organisme granja (Teoria i pràctica)
  Professors: David Baixas.
 • APLICACIÓ DELS PREPARATS I LA BIODINÀMICA A LA PRÀCTICA, dc. 11 de desembre
  Aplicació dels preparats segons les forces formatives de les plantes. (Teoria i pràctica)
  Professor: Joan Salicrú.

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -