Curs Iniciació a la viticultura ecològica. Plantació i sistemes de poda – 30 hores. Del 19 de març al 12 d’abril de 2019

Curs Iniciació a la viticultura ecològica

 

 

 

 

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

Aquest curs està adreçat a viticultors que volen introduir-se en el maneig ecològic de la vinya, així com a persones, especialment les provinents del sector agrari, que es plantegin la plantació de vinya per tal de diversificar els seus ingressos.

En el curs es tractarà la plantació d’una nova vinya, els sistemes de poda de formació i manteniment per tal d’allargar la vida del cep, el maneig de les cobertes verdes permanents i la fertilització del sòl.

Els objectius del curs són:

 • Introduir-se a la viticultura ecològica.
 • Conèixer el disseny i els costos de la plantació d’una vinya: peus, varietats…
 • La gestió del sòl: maneig de cobertes verdes, fertilització…
 • Aprofundir en la poda: coneixement i pràctica dels diferents tipus de poda.
 • Abordar els aspectes claus per convertir una vinya convencional en ecològica.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Marcel Lleonart, assessor i viticultor
 • Tomàs Llop, pagès i formador en poda
 • Jordi Crusellas i Jesús Fonts, viticultors
 • Joan Franch, pagès i tècnic en agroecologia
 • Josep Mª Claret, viticultor responsable del Celler El Molí
 • Joaquim Fargas, responsable del Celler Fargas-Fargas.

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Finca Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dimarts i divendres, del 19 de març al 24 d’abril
Horari: de 15:00 a 19:00 h, excepte els dies 5 i 12 d’abril de 16:00 a 19:00 h

 

 • PLANTACIÓ D’UNA VINYA, dt. 19 de març
  • Contingut: Plantació. Sòl, clima i planta. Elecció de varietats i peus. (Teoria)
  • Professor: Marcel Lleonart, assessor i viticultor.
 • SISTEMES DE PODA, dv. 22 de març
  • Contingut: Poda de formació. En vas i de manteniment. (Visita pràctica)
  • Professor: Tomàs Llop, pagès i formador en poda.
 • LES COBERTES VERDES PERMANENTS, dt. 26 de març
  • Contingut: Gestió del sòl a través de les cobertes. (Teoria)
  • Professor: Tomàs Llop, pagès i formador en poda
 • PRÀCTICA DE PODA, dv. 29 de març
  • Contingut: Poda per allargar la vida del cep. (Classe pràctica)
  • Professors: Jordi Crusellas i Jesús Fonts, viticultors.
 • EL SÒL: FERTILITAT I FERTILITZACIÓ DE LA VINYA, dt. 2 d’abril
  • Contingut: Comprensió del sòl. (Teoria)
  • Professor: Joan Franch, pagès i tècnic en agroecologia.
 • LA RECONVERSIÓ A LA VITICULTURA ECOLÒGICA, dv. 5 d’abril
  • Contingut: Visita de les vinyes i el celler. (Visita)
  • Professor: Josep Mª Claret, responsable del Celler el Molí
 • DESAFIAMENTS I REPTES EN VITICULTURA ECOLÒGICA, dt. 9 d’abril
  • Contingut: Costos, monitorització del cultiu, comercialització…(Teoria)
  • Professor: Marcel Lleonart, assessor i viticultor.
 • VISITA D’UNA NOVA PLANTACIÓ, dv. 12 d’abril
  • Contingut: Experiència demostrativa amb diferents peus en la plantació de Picapoll. (Visita)
  • Professor: Quim Fargas, responsable del celler Fargas – Fargas.

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -