Curs Fotovoltaica per a l’autoconsum: nous conceptes i possibilitats – 40 hores – del 21 de març al 27 d’abril de 2019

 

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

Aquest curs presenta les oportunitats actuals que ofereix l’Energia Solar Fotovoltaica (ESFV) i els avantatges que ofereix un sistema de captació a 300V. Serà un curs teòric i pràctic en el qual, a més de conèixer i visitar instal·lacions autònomes completes, també dimensionarem i dissenyarem sistemes proposats pels alumnes, tant d’instal·lacions autònomes, com sistemes de bombament d’aigua, muntatge de termos, etc.

El curs vol posar en concordança la nova situació de l’ESFV generada per la baixada de preus dels panells fotovoltaics, donar elements de disseny per a les instal·lacions autònomes, conèixer experiències en funcionament i abordar les possibilitats actuals de l’ESFV.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Àngel Valls, especialista en ESFV.
 • Jaume Domingo, especialista en ESFV.
 • Jordi Bonet, professor de la UPC-Manresa en el grau d’Enginyeria de sistemes TIC.
 • Arnau Arumí, professor de la UPC-Manresa en el grau d’Enginyeria de sistemes TIC.

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Finca Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dijous, de 15:00h a 19:00h i els dissabtes, 30 de març i 27 d’abril, de 10:00h a 19:00 h

 • SESSIÓ 1, dj. 21 de març
  Possibilitats actuals de l’ESFV (Energia Solar Fotovoltaica) a Catalunya i al món.
  Nous criteris de disseny. Autosuficiència energètica en zones rurals.
 • SESSIÓ 2, dj. 28 de març
  Consum instantani i emmagatzematge diversificat.
  Utilització de VFD (convertidors de freqüència) en energia solar fotovoltaica.
 • SESSIÓ 3, ds. 30 de març
  Visita a les Planes d’Hostoles: instal·lació completa autònoma i sistema de captació a 300V.
 • SESSIÓ 4, dj. 4 d’abril
  Pràctica a Artés (Les Guixeres): Muntatge d’un sistema de captació de 300V. Sistemes aïllats amb captació a 300V. Onduladors híbrids. Instal·lacions amb recolzament de la xarxa elèctrica.
 • SESSIÓ 5, dj. 11 d’abril
  Utilització de fonts commutades (soldadors inverter, alimentadors de LED, fonts d’ordinador, carregadors de mòbils…) en ESFV.
  Bombament solar directe amb VFD.
  Sistemes de control.
  Sistemes de fred solar.
 • SESSIÓ 6, dj. 18 d’abril
  Pràctica a Can Poc Oli: Escalfament d’aigua amb excedents elèctrics.
 • SESSIÓ 7, dj. 25 d’abril
  Monitoratge i automatització d’instal·lacions fotovoltaiques. Sensors de corrent, voltatge i potència DC
  AC. Publicació de resultats a internet. Gestió d’avisos per missatgeria.
  Visualització de les dades d’una instal·lació a l’Àfrica.
 • SESSIÓ 8, ds. 27 d’abril
  Visita (a concretar) de diferents sistemes autònoms: bombament d’aigua, escalfament d’aigua.

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -