ANUL·LAT – Curs Etiquetatge dels aliments ecològics. Eina d’informació i traçabilitat – 20 hores – del 3 al 24 d’octubre de 2019

 

Clic per inscripcions

Curs anul·lat!

Presentació i objectius

El sector alimentari té una sèrie de requisits normatius, entre els quals els que es refereixen a l’etiquetatge. Els elaboradors i/o productors poden no tenir coneixements de la normativa sobre informació alimentària al consumidor, per exemple: – Quina és la denominació del nostre producte? – Com hem d’enumerar els ingredients? – Si una matèria primera porta additius, els hem d’indicar a l’etiqueta? – Com indiquem els al·lèrgens? Podemdir que n’hi pot haver traces “per si de cas”?

També coneixerem i aprendrem a gestionar totes les acreditacions de què disposem, com el segell del CCPAE o la venda de proximitat, que ens serveixen per a donar un valor afegit als productes agroalimentaris que volem oferir al consumidor final.

Per a completar la formació, abordarem aspectes relacionats amb els requisits higiènics per a elaboracions alimentàries, juntament amb la normativa europeabàsica i l’ecològica.

El curs és un taller teòric i pràctic que s’adreça a responsables d’establiments de transformació alimentària i productors agroalimentaris, sense necessitat de coneixements previs. Es relacionaran els continguts amb exemples pràctics d’acord amb els interessos i sectors d’activitat representats. Els assistents podran fer les etiquetes dels seus productes, quees treballaranindividualment i en el marc del grup classe.

El curs tindrà un format presencial de 18 hores i 2 hores a distància.

Professorat

 • Mònica Saltor i Jacas, consultora en seguretat alimentària
 • Lída Vàzquez Teruel, auditora i consultora especialitzadaen la gestió del risc alimentari
 • Una persona representantdel CCPAE, a confirmar

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Escola Agrària de Manresa (edifici FUB)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 3, 10, 17 i 24 d’octubre
Horari: tardes de 16:00 a 20:00 h i un matí de 12:30 a 14:30 h

SESSIÓ 1, dj. 3 d’octubre.Teoria. Presencial Professora: Mònica Saltor i Jacas

 • 16:00 – 20:00 h
  Presentació
  Marc legal. R1169/2011
  Objectius
  Àmbit d’aplicació
  Pràctiques informatives
  Informació obligatòria 1ª PART
  Denominació de l’aliment
  Ingredients i ingredients compostos
  Indicació dels ingredients quepoden provocar al·lèrgies o intoleràncies alimentàries
  Quantitat de determinats ingredients/categories
  Quantitat neta
  Data de caducitat/consumpreferent
  Casos pràctics

SESSIÓ 2, dj. 10 d’octubre. Teoria. Presencial Professora:Mònica Saltor i Jacas

 • 16:00 – 20:00 h Informació obligatòria 2ª PART
  Condicions especials de conservació i ús
  Nom, raó social i adreça de l’operador
  País d’origen, lloc de procedència
  Forma d’ús
  Informació nutricional
  Presentació de la informació obligatòria
  Casos pràctics

SESSIÓ 3, data d’octubre a concretar. 2 hores. Pràctica a distància Professora: Mònica Saltor i Jacas

 • Casos pràctics, elaboremetiquetes a partir de fitxes tècniques de productes

SESSIÓ 4, dj. 17 d’octubre. Teoria. Presencial

 • 12:30 – 14:30 h Normativa en etiquetatge ecològic. Professor/a: A concretar.
  14:30 – 16:00 h Dinar.
  16:00 – 20:00 h La venda de proximitat Professora: LídiaVàzquez Teruel
  Què és la venda de proximitat? Coms’acredita? Quins sectors alimentaris s’hi poden
  afegir?
  El logotip de la venda de proximitat, condicions d’ús
  Treballar la “Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris i agraris”
  3ª edició

SESSIÓ 5, dj. 24 d’octubre. Teoria. Presencial Professora: Lídia Vàzquez Teruel

 • 16:00 – 20:00 h Requisits higiènics per a les elaboracions alimentàries:
  Requisits per a la venda
  Requisits per a les elaboracions
  Legislació europea bàsica aplicable

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -