Curs Ensinistrament de bovins per a la tracció animal – 8 hores – data d’inici posposada

 

 

 

 

Clic per inscripcions

Presentació i objectius

En aquest curs treballarem amb dues vaques de 9 mesos i altres dues de quasi 2 anys. L’objectiu serà el de fer un maneig suau amb els animals per tal d’aconseguir una relació on hi hagi una entesa mútua, respecte i cooperació; que ens permeti desenvolupar les tasques més quotidianes amb
seguretat i tranquil·litat. Des de portar-les amb el ramal fins a fer una introducció del treball amb tracció animal.

La formació va adreçada tant a ramaders i persones que tractin amb bovins com a persones interessades en el món de la tracció animal.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Mario Nogueira, criador de bous per al treball en Tracció Animal

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Equibru (Claret dels Cavallers)
08263 Sant Mateu de Bages

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Horari: Matí de 9:00 a 14:00 h i tarda de 15:30 a 18:30 h

INICIACIÓ AL MANEIG AMB ANIMALS JOVES

 • 09:00 – 10:30 h TEORIA
  Sistemes de treball
  Els diferents tipus d’arreus i material necessari
 • 10:30 – 14:00 h PRÀCTICA
  Maneig a la mà. Com establir una relació de confiança
  Posar cabeçada, Seguir del ramal
  Entrar i sortir del remolc

INICIACIÓ AL TREBALL EN TRACCIÓ ANIMAL

 • 15:30 – 18:30 h PRÀCTICA
  Ensenyar a les vaques a dur els arreus
  Treball individual i a parell
  Com caminar amb el jou

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -