Curs Cultius extensius ecològics – 20 hores – del 5 de novembre al 18 de desembre de 2019

cultius extensius ecològics

 

 

 

 

 

Descarrega el programa del curs

Clic per inscripcions

 

Presentació i objectius

Amb l’objectiu de continuar donant resposta als reptes que suposa la demanda continuada de productes ecològics tant per a consum humà com animal, us presentem aquest curs centrat en els conreus extensius, els quals a nivell de superfície són els més importants de Catalunya, per això la transcendència de comptar amb unes explotacions econòmicament viables i mediambientalment sostenibles que, malgrat el canvi climàtic, puguin afrontar el futur amb optimisme.

Aquest curs va adreçat a productors de cultius d’extensius en ecològic o que vulguin iniciar la reconversió cap a ecològic o simplement vulguin adoptar tècniques de maneig que potenciïn la productivitat dels sòls i la sanitat dels cultius.

Com a complement a la part teòrica, tindrem l’oportunitat de veure una demostració de maquinària per al desherbatge mecànic i una pràctica per a conèixer l’estat i la fertilitat del sòl on volem cultivar.

Professorat

 • Marc Solé, enginyer agrònom i productor d’horta i cultius extensius de Cal Peretó
 • Josep Ramon Sainz de la Maza, enginyer agrònom i assessor de Suelo Vivo
 • Jaume Lloveras, catedràtic de Producció Vegetal de la UdL
 • Jaume Almacellas, cap de laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Escola Agrària de Manresa (veure programa)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 5 i 27 de novembre i 4,11 i 18 de desembre
Horari: Matí 9:00 a 13:00 h (jornada tècnica) / tarda 16:00 a 20:00 h

 • DEMOSTRACIÓ DE MAQUINÀRIA DE DESHERBATGE MECÀNIC. JORNADA TÈCNICA
  dt. 5 de novembre de 09:00 a 13:00 h
  Lloc: Ivars d’Urgell.
  Organitza: Centre de Mecanització Agrària
 • GESTÍÓ INTEGRAL DE CULTIUS EXTENSIUS
  dc. 27 de novembre de 16:00 a 20:00 h
  Professor: Marc Solé
  Lloc: Escola Agrària de Manresa. Edifici FUB
 • MANEIG DEL SÒL I FERTILITZACIÓ EN AGRICULTURA ECOLÒGICA
  dc. 4 de desembre de 16:00 a 20:00 h
  Professor: Josep Ramon Sainz de la Maza
  Lloc: Escola Agrària de Manresa. Finca Can Poc Oli
 • ROTACIONS. ADOBS VERDS. CULTIUS DE COBERTURA. CONTROL MALES HERBES
  dc. 11 de desembre de 16:00 a 20:00 h
  Professor: Jaume Lloveras
  Lloc: Escola Agrària de Manresa. Edifici FUB
 • SANITAT VEGETAL EN CULTIUS EXTENSIUS ECOLÒGICS
  dc. 18 de desembre de 16:00 a 20:00 h
  Professor: Jaume Almacellas
  Lloc: Escola Agrària de Manresa. Edifici FUB

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -