Curs Com atreure fauna útil per al control de plagues a la nostra finca – 20 hores – del 25 de setembre al 23 d’octubre de 2019

 

 

 

 

Descarrega el programa del curs

Clic per inscripcions

 

Presentació i objectius

Els espais agrícoles son valedors de la biodiversitat. En ells s’alberguen o es poden albergar animals, tant vertebrats com invertebrats, que ajuden a l’equilibri ecològic dels ecosistemes rurals.

Crear habitats on pugui viure i reproduir-se aquesta fauna és de vital interès tant per mantenir aquest equilibri com per beneficiar-nos de les seves actuacions en el control de plagues i malalties dels nostres cultius i així evitar problemes sanitaris.

En aquesta formació coneixerem els principals enemics de les plagues en els conreus, aprendrem quins son els factors que hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar la nostra finca per tal de propiciar la diversitat a l’agrosistema i parlarem de les infraestructures ecològiques per a cultius d’horta, fructicultura i cultius extensius.

Combinarem classes teòriques amb visites a camp, de la mà de tècnics experts en el sector.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

  • Jordi Riudavets, entomòleg amb experiència en investigació, desenvolupament i transferència de programes de control integrat de plagues. IRTA-Protecció Vegetal Sostenible.
  • Núria Valls, biòloga d’ADEFFA, coordinadora de projectes de conservació de fauna i flora.
  • Borja Camí, enginyer tècnic agrícola. Treballa a Arreu SCCL en formació i assessorament a cultius hortícoles ecològics.
  • Sergi Massanès, tècnic de jardineria. Treballa realitzant enjardinaments i projectes de naturalització d’instal·lacions i espais verds per afavorir la biodiversitat.
    Dra. Georgina Alins, IRTA-Fructicultura.
  • Xavier Pons i Filipe Madeira, departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, UdL.

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Finca Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Del 25 de setembre al 23 d’octubre
Horari: Dimecres de 15:00 a 19:00 h

FAUNA ÚTIL PER AL CONTROL BIOLÒGIC DE PLAGUES EN ELS CONREUS. dimecres 25 de setembre
• Principals enemics naturals de les plagues: depredadors, parasitoids i entomopatògens.
• Biologia, ecologia i eficàcia de la fauna útil.
• Estratègies de control biològic.
CRITERIS DE DISSENY PER CREAR DIVERSITAT. dimecres 2 d’octubre
• Basses, caixes nius, hotels d’insectes.
• Taller d’elaboració de caixes niu.
DISSENY D’INFRAESTRUCTURES ECOLÒGIQUES EN CULTIUS D’HORTA. dimecres 9 d’octubre
• Plantes refugi i bandes florides.
• Principals plagues i enemics naturals.
• Visita de camp a una finca, amb identificació de plagues i fauna útil.
TANQUES VEGETALS. dimecres 16 d’octubre
• Funcionalitat complementària.
• Com l’hem de dissenyar?
INFRAESTRUCTURES ECOLÒGIQUES PER A CULTIUS LLENYOSOS. dimecres 23 d’octubre
• Enemics naturals de les principals plagues que afecten els cultius llenyosos.
• Plantes que atrauen la fauna auxiliar.
• Nius i refugis per a enemics naturals i insectes pol·linitzadors.
CULTIUS EXTENSIUS I MANEIG DE L’ENTORN PER AFAVORIR EL CONTROL DE PLAGUES. dimecres 23 d’octubre
• Escales de paisatge i mosaic de cultius.
• Paper i maneig de cultius i marges com a reservoris d’enemics.

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -