Cursos – 2019 –

imprimirClic per accedir al formulari per inscripcions

NOM DEL CURS

MUNICIPI

HORARIS

PERIODE PREVIST

PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA
Com atreure fauna útil per al control de plagues a la nostra finca Manresa 20 hores
dijous: de 15 a 19 hores
del 25 de setembre al 23 d’octubre
Planificació i optimització de la producció en horta ecològica (semi presencial)
Manresa 30 hores del 21 d’octubre al 2 de desembre
Problemes sanitaris en horticultura ecològica: mètodes de prevenció i control Manresa 40 hores
dijous: de 16 a 20 hores
del 9 de maig al 27 de juny
Introducció a la biodinàmica Manresa 50 hores del 6 de novembre a l’11 de desembre
Cultius extensius ecològics Manresa 20 hores del 5 de novembre al 18 de desembre
VITIVINICULTURA ECOLÒGICA
Iniciació a la viticultura ecològica. Plantació i sistemes de poda Manresa 30 hores del 19 de març al 12 d’abril
Iniciació a la vitivinicultura ecològica: varietats, maneig i collita Manresa 20 hores del 20 de novembre al 4 de desembre
PRODUCCIÓ RAMADERA ECOLÒGICA
Sanitat en oví i cabrum ecològic
Manresa 32 hores del 20 de maig al 25 de juny
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Maneig i manteniment de la motoserra, motocultor i desbrossadores. (curs per a dones) Manresa 40 hores

dissabtes de 10:30 a 13:30 i 16:00 a 19:00
diumenges de 10:00 a 14:00

del 6 d’abril al 12 de maig
ELABORACIÓ, QUALITAT I COMERCIALITZACIÓ PRODUCTES ECOLÒGICS
Elaboració d’embotits ecològics Manresa 30 hores octubre-novembre
Qualitat organolèptica i afinació de formatges ecològics
Manresa 40 hores del 17 de maig al 19 de juny
Etiquetatge dels aliments ecològics. Eina d’informació i traçabilitat
Manresa 20 hores Anul·lat
Com diferenciar el teu producte ecològic del de les grans superfícies
Manresa 20 hores Anul·lat
Tr3s local- Impuls a la venda de productes de proximitat

Us podeu inscriure a aquest curs escrivint al correu:
poctefa_tr3slocal@gencat.cat , indicant el concepte:
FORMACIÓ PROJECTE TR3S LOCAL, amb el vostre
nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte.
Coordinadora: Anna Corney, telèfon 933 04 67 00
Cost del curs: Sense cost per als assistents. Despeses a càrrec de
l’organització.

Manresa 25 hores
dilluns: de 9:30 a 14:30
del 18 de febrer al 25 de març
ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES ALTERNATIVES
Fotovoltaica per a autoconsum: Nous conceptes i possibilitats Manresa 40 hores del 21 de març al 27 d’abril
TRACCIÓ ANIMAL
Ensinistrament de bovins per a la tracció animal 8 hores Anul·lat

Inscripcions i matrícules (fins 10 dies abans de l’inici del curs corresponent):

Juntament amb la sol·licitud, cal portar:

  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Declaració de relació amb l’agricultura
  • Fotocòpia de la nòmina o del rebut d’autònoms
  • Fotocòpia de la targeta sanitària i el número de la Seguretat Social

Els cursos van adreçats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

Règim general
Els preus venen regulats segons l’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries:

  • El preu dels cursos de fins a 30 hores és de 32,00 €
  • Cursos de 31 a 49 hores, el preu és de 54,00 €
  • Cursos de 50 a 100 hores, el preu és de 65,00 €

Es lliuraran certificats de cada curs als alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores programades.

Llocs de realització
ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Avinguda Universitària, 4-6 (Edifici FUB) – Tel.: 93 874 90 60 – 08242 Manresa
Correu-e: ccagraria.manresa@gencat.cat

FINCA DE CAN POC OLI – ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Ctra. Vella Manresa-Barcelona, km 23,6 – Manresa

Enllaços:

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

ORGANITZACIÓ:

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -