— Sistemes de pasturatge en producció bovina de carn i llet ecològiques – durada: 15 hores – dies 8 i 15 de novembre

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

El pasturatge és un element intrínsec dels ecosistemes mediterranis des de temps immemorials. Així, l’acció dels animals ha estat un element modelador tant del paisatge com de la flora, arribant a ser un dels factors que més han incidit en la generació dels nostres ecosistemes. Els ramats han contribuït a generar i mantenir el mosaic agroforestal mediterrani, així com les estratègies de resposta de les espècies vegetals davant de les pertorbacions.

Inicialment, les races de bestiar que tenim avui en dia es varen domesticar, segurament, per poder obtenir un rendiment de les zones on no podia arribar l’agricultura, que són aquelles amb relleus més escarpats i sòls més pobres. Recentment, la ramaderia ha evolucionat emprant cada cop zones de major qualitat, i en alguns casos s’ha arribat a trencar el vincle entre bestiar i territori, intensificant els ramats que poden arribar a alimentar-se en granges, sense pasturar.

Llavors, cal reconèixer, valorar i saber aprofitar el paper que té la ramaderia extensiva no només des del punt de vista productiu sinó també la seva funció en la prevenció d’incendis, el manteniment dels espais oberts i la conservació d’algunes espècies.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari i ramader.

Professorat

 • Xan Pouliquen, assessor en ramaderia ecològica de Xestión Agrogandeira e Natureza
 • Marc Taüll, investigador del Grup de Sistemes Silvopastorals del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
 • Josep Orra, ramader
 • Gemma Alibes, titular de l’explotació ramadera de boví de carn ecològica Finca Caselles, a Cantonigròs.

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Av Universitària, 4-6 (edifici FUB)

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies: dies 8 i 15 de novembre
Horari: de 9:30 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h

 • VISITA TÈCNICA D’ANÀLISI DE LA PASTURA, dj. 8 de novembre de 9:30 a 13:00 h
  • Maneig de la pastura.
  • Diagnosi dels errors més freqüents.
 • PUNTS CLAUS PER MILLORAR LES NOSTRES PASTURES, dj. 8 de novembre de 15:00 a 19:00 h
  • Necessitats alimentàries i hàbits dels grans remugants.
  • La pastura: com produeix, cultius alternatius d’estiu i espècies farratgeres.
  • Sistemes de maneig de la pastura:
   • Continu, semicontinu i rotacional.
   • Circuits de pastura.
   • Tipus de parcel·lat.
   • Rotació de pastures.
 • VISITA TÈCNICA D’ÀNALISI DE LA PASTURA, dj. 15 de novembre de 9:30 a 13:00 h
 • GESTIÓ SILVOPASTORAL DE BOSCOS I PASTURES, dj. 15 de novembre de 15:00 a 19:00 h
  • Introducció al silvopastoralisme en explotacions ramaderes de finques agroforestals.
  • Valor nutritiu de pastures i sotabosc.
  • Maneig agronòmic en boscos i pastures.
  • Actuacions silvícoles per afavorir el silvopastoralisme.

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -