— Producció de boví de carn: del maneig de les vaques a la comercialització dels vedells – durada: 40 hores – del 19/11/2018 al 19/12/2018

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

Per a obtenir una producció de carn ecològica de qualitat, l’engreix és un dels punts clau, juntament amb la reproducció.

Per això, dedicarem una part important del curs a analitzar l’alimentació global del ramat (vedells, vaques i recria) en condicions ecològiques, per a poder entendre les diferents necessitats nutritives dels animals, en funció de la seva destinació, ja sigui per a carn o reproducció.

Altres temes a destacar seran el coneixement de les diferents races i les seves particularitats, la sanitat i la fisiologia de l’aparell reproductor, juntament amb les problemàtiques que es poden presentar durant la gestació, el part i les malalties genètiques.

Dintre els diferents tractaments alternatius, hem cregut interessant introduir l’homeopatia, la fitoteràpia i l’aromateràpia perquè poden donar bons resultats amb una correcta aplicació.

Pensant en el sentit pràctic del curs, les visites tècniques s’han programat de manera que, en cada una d’elles, es donarà un enfocament especialitzat en una de les diferents tasques que es duen a terme en una explotació.

Així mateix, es pretén donar a conèixer la situació actual del sector, juntament amb la normativa ecològica.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrícola i/o ramader.

Professorat

 • Daniel Villalba i Jordi Maynegre, professors del Departament de Producció Animal de l’ETSEA (UdL).
 • Isabel Cassús, del CITA d’Aragó.
 • Míriam Sellés, veterinària i máster en Agricultura Ecològica, Unitat de Producció Agrària Ecològica (DARP).
 • Marta Fina, veterinària tècnica de la FEBRUPI/UAB, doctorada en Producció Animal especialitzada en Millora Genètica Bovina (raça Bruna dels Pirineus).
 • Clara Ballarà, ramadera ecològica.
 • Josep Altarriba, pagès ecològic.
 • Martina Marcet, ramadera ecològica.
 • Just Serra, veterinari i ramader ecològic.
 • Ramon Casals, professor de Producció Animal de la Facultat de Veterinària de la UAB.
 • Raquel Servitja, veterinària especialista en plantes i olis essencials i professora de l’EA de Manresa.

ORGANITZACIÓ

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Av Universitària, 4-6 (edifici FUB)
-08242- Manresa

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 19, 21, 26 i 28 de novembre i 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de desembre
Horari: visites al matí i teoria a les tardes

 • ALIMENTACIÓ VAQUES, VEDELLS I RECRIA (1ª part), dl. 19 de novembre,  de 16 a 20 h
 • ALIMENTACIÓ VAQUES, VEDELLS I RECRIA (2ª part), dc. 21 de novembre,  de 16 a 18 h
 • NORMATIVA I SITUACIÓ DEL SECTOR, dc. 21 de novembre,  de 18 a 20 h
 • ALIMENTACIÓ VAQUES, VEDELLS I RECRIA (3ª part), dl. 26 de novembre , de 16 a 19 h
 • ALIMENTACIÓ VAQUES, VEDELLS I RECRIA (4ª part), dc. 28 de novembre, de 16 a 19 h
 • FISIOLOGIA DE L’APARELL REPRODUCTOR I PROBLEMES REPRODUCTIUS, dl. 3 de desembre, de 16 a 20 h
 • VISITA TÈCNICA, dc. 5 de desembre , matí de 5 hores de visita
  • Vedelles EcoBallarà, maneig del ramat.

   

 • VISITA TÈCNICA A DUES EXPLOTACIONS, dl. 10 de desembre,  matí de 6 hores de visita
  • Salt del Colom, sitges amb aire refrigerat i sec. Auto producció de farratge i pinso.
  • Cal Roio, comercialització.

   

 • SANITAT I MALALTIES MÉS COMUNES, dc. 12 de desembre,  de 16 a 20 h
 • RACES PER A LA PRODUCCIÓ DE CARN, dl. 17 de desembre, de 16 a 20 h
 • TRACTAMENTS ALTERNATIUS: HOMEOPATIA I FITOTERÀPIA/AROMATERÀPIA, 19 dc. de desembre, de 16 a 20

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -