— Mètode Hérody: diagnòstic del sòl i estratègies de millora de la seva fertilitat – durada: 24 hores – del 19/11/2018 al 21/11/2018

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

La fertilitat del sòl és el puntal bàsic en la producció agrària ecològica. La sanitat  dels cultius i el seu potencial productiu depenen de l’estat del sòl, el qual és fàcilment pertorbable a través de moltes de les pràctiques agrícoles que es fan habitualment i que el poden degradar amb facilitat, si no es coneixen el seu funcionament i com hi repercuteix el maneig que se’n faci.

Yves Hérody, geòleg francès,  va abordar aquest tema i elaborà un mètode d’anàlisi i observació del sòl, fàcilment adaptable per a la pagesia, permeten trobar solucions des de la perspectiva orgànica, per tal de millorar-ne el seu estat.

Jean Pierre Sherer, agrònom expert de llarg recorregut en edafologia, agricultura ecològica, i divulgador del Mètode Hérody, serà qui conduirà a l’alumnat a conèixer el mètode i a elaborar propostes de millora de la fertilitat del sòl, en funció del diagnòstic obtingut.

Dins dels objectius del curs, a més a més de conèixer el mètode Hérody d’avaluació de l’estat del sòl, gràcies a relacionar –lo amb les practiques agrícoles realitzades i el maneig del tros, es podrà prendre consciència dels efectes que tenen aquestes actuacions sobre la salut del nostre sòl.

A partir d’aquí, caldrà implementar pràctiques i actuacions de millora del sòl, segons el seu estat i situació edafoclimàtica

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Jean Pierre Sherer és agrònom especialitzat en edafologia i agricultura ecològica, dedicat a la formació i assessorament de pages@s i tècnics del sector agrícola.

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Av Universitària, 4-6 (edifici FUB)
-08242- Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 19, 20 i 21 de novembre del 2018
Horari: Dilluns i dimarts de 9,00 a 13,00 i de 14,30 a 18,30 | Dimecres de 9,00 a 13,00 h

ELS CONSTITUENTS DEL SÒL I EL SEU FUNCIONAMENT

 • Dilluns, 19 de novembre ( matí i tarda)
  • Teoria:
   • El sòl, ésser viu: components actius i passius
   • Paràmetres genètics del sòl
   • Els fenòmens en curs
   • Les manifestacions de l’erosió
   • Nutrició mineral de la plantes, noció de bio- disponibilitat
   • Els paràmetres a observar a les finques
  • Pràctica:
   • Apreciació de la fertilitat
   • Observacions de parcel·les
   • Realització de diferents escandalls (calicates)
   • Anàlisis de perfiles culturals

DIAGNÒSTIC DEL SÒL

 • Dimarts, 20 de novembre ( matí i tarda)
  • Teoria:
   • Com elaborar un diagnòstic: materials i mètode
   • Recollida de les informacions necessàries: clima, roca mare, estació, moviments de l’aigua, cultiu i maneig, etc.
  • Pràctica:
   • Indicadors de la fertilitat
   • Observacions de parcel·les
   • Realització de diferents escandalls (calicates)
   • Anàlisis de perfiles culturals

TÈCNIQUES CULTURALS DE MILLORA DE LA FERTILITAT

 • Dimecres, 21 de novembre ( matí )
  • Teoria:
   • Estratègies per a la millora de la fertilitat: utilització de les matèries orgàniques, aportacions càlcics, adequació del tipus de treball del sòl, fertilització
   • Estimació dels aports (orgànics, càlcics, fertilitzants) : tipus, freqüència i resultats
   • Tècniques culturals adaptades al tipus de finques observades

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -