— Introducció a l’arboricultura i tècniques de grimpada – durada: 50 hores – del 17/09/2018 al 4/10/2018

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

Aquest curs, amb una part pràctica important, vol donar resposta a la necessitat que molts professionals del sector forestal i de la jardineria mostren en relació al coneixement dels arbres i la seguretat en els treballs de poda en alçada.

Des d’una perspectiva teoricopràctica ensenya a observar els arbres per conèixer com creixen i es desenvolupen i entendre millor com fer les feines de poda i manteniment a dalt dels arbres. Aquests treballs tenen uns protocols de seguretat que cal conèixer i respectar.

La nova formació professional afavoreix la formació validable al llarg de la vida: aquest és un curs validable com a unitat formativa del títol de tècnic/a en Jardineria i Floristeria.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari

Professorat

 • Cesc Balanzó, enginyer tècnic agrícola i forestal, especialista en treballs en alçada i arboricultura.

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Finca Can Poc Oli – Manresa

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dilluns, dimecres i dijous del 17 setembre al 4 d’octubre
Horari: de 15:00 a 20:30

FONAMENTS DE L’ARBORICULTURA

 • Biologia dels arbres: els seus òrgans i el seu funcionament.
 • El creixement natural dels arbres, la seva arquitectura, els seus estadis de desenvolupament i la seva relació amb la poda.
 • Reconeixement d’espècies d’arbres. Paràmetres bàsics per determinar les principals espècies d’arbres amb les que podem treballar. Cal conèixer els arbres abans de treballar amb ells.

TÈCNIQUES I PRINCIPIS BÀSICS DE GRIMPADA. PROTOCOLS PER EN ALÇADA. EQUIPS, ESTRIS I MATERIALS

 • Pujar als arbres amb seguretat, els desplaçaments a dalt dels arbres i les feines que cal fer.
 • Les eines de tall: xerrac de mà, tisores i motoserres.
 • La seguretat com a objectiu en els treballs a dalt dels arbres. Prevenció dels riscos laborals en feines que combinen l’alçada i les eines de tall.
 • Pautes i tècniques d’actuació i rescat en cas d’incidències o accidents.

NORMATIVES AMBIENTALS I ADMINISTRATIVES PER TREBELLAR ELS ARBRES

ES NECESSARI PODAR ELS ARBRES? LES FUNCIONS DELS ARBRES I LES INTERACCIONS QUE TENIM AMB ELLS

 • La poda d’arbres: objectius, fonaments, condicionants, tipus i tècniques.
 • Talls correctes i incorrectes de poda.
 • Equips i eines de poda. Descens controlat de branques.

SELECCIÓ D’ARBRES PER PLANTAR. CRITERIS DE QUALITAT DE LES PLANTES. PLANTACIÓ

FEINES DE MANTENIMENT DELS ARBRES: SISTEMA RADICULAR I PART AÈRIA.

Durant el curs es combinarà la part teòrica amb la pràctica segons les hores de llum i la climatologia.

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -