— Identificació i usos de la flora arvense – durada: 30 hores – de l’11/04/2018 al 30/05/2018

Clic per inscripcions

imprimir

PRESENTACIÓ

En els darrers anys, des de l’Escola de Manresa i l’associació l’Era, s’ha estat treballant en el paper indicador de la flora arvense sobre sòl. Enguany, es vol seguir aprofundint en la identificació de plantes, en el paper que tenen dins dels agroecosistemes i com es poden aprofitar.

Es planteja com un curs eminentment pràctic, on es procurarà assolir un mínim de coneixements teòrics i destreses per a la correcta identificació de les principals famílies botàniques i espècies arvenses que podem trobar en el territori.

Per tant, s’anirà més enllà del concepte generalitzat de “mala herba”, incidint en l’interès que poden tenir moltes d’elles com a elements dinamitzadors de l’agricultura i la ramaderia, i com a contribuïdores a millorar la gestió, la resiliència i la sostenibilitat ambiental dels sistemes agrícoles on es trobin.

DESTINATARIS

Va adreçat a persones relacionades amb el món rural.

 

ORGANITZACIÓ

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Finca Can Poc Oli – Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

 

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Horari de realització: dimecres de 16 a 20 hores

11 d’abril

Metodologia: 

Lloc: CPO

 

Professor:

CONÈIXER LES PLANTES DELS SISTEMES AGRÍCOLES. CANVI DE PERSPECTIVA (1)

Teoria: Per què cal conèixer les plantes. Principals criteris emprats per classificar les plantes. Les plantes i les persones. Estructura general de les plantes.

Pràctica d’observació.  El corm: arrels i brot (tija + fulles). Modularitat del brot: nus, entrenús i fulla. Estructura de la tija. Fulles: disposició i tipus.

Com saber “què fa una planta” a partir de “com és aquella planta”.

Marc Talavera Roma

18 d’abril

Metodologia: 

Lloc: CPO

Professor:

CONÈIXER LES PLANTES DELS SISTEMES AGRÍCOLES. CANVI DE PERSPECTIVA (2)

Teoria: L’estructura de les flors. Les inflorescències. Els fruits i les llavors.

Pràctica: Recol·lecció de material vegetal i observació. Sèpals, pètals, estams i pistil. Diversitat en l’estructura de les flors. Diversitat en la disposició de les flors.

 Marc Talavera Roma

25 d’abril

Metodologia: 

 Lloc: CPO

 

 Professor:

LES ESPÈCIES ARVENSES COM A INDICADORES. GESTIÓ D’ESPÈCIES ARVENSES EN ELS AGROECOSISTEMES.

Teoria:  Diferents formes de gestió donaran lloc, sota unes mateixes condicions ambientals, a una flora arvense diferent, i a una estructura del sòl i potencialitat per a diferents cultius també diferents. Es treballarà també sobre el control d’espècies arvenses en un sistema on precisament allò que es vol és afavorir una d’aquestes espècies i alhora controlar-ne la resta.

Pràctica: Observació de les comunitats d’adventícies segons el diferent maneig agronòmic.

 Marc Talavera Roma

9 de maig

Metodologia: 

 Lloc: sortida a determinar

 Professor:

INTERPRETACIÓ I DIAGNOSI DE LES POSSIBILITATS DE CULTIU I APROFITAMENT DE DIFERENTS ZONES AGRÍCOLES (I)

Sortida pràctica a diferents zones agrícoles de la Catalunya meridional (Penedès i/o Anoia, a decidir en funció de l’interès de l’alumnat). Es faran exercicis participatius amb els/les alumnes.

Marc Talavera Roma

16 de maig

Metodologia: 

  Lloc: CPO

 

Professor:

ESPÈCIES ARVENSES AMB INTERÈS PER A L’ALIMENTACIÓ (HUMANA I ANIMAL)

Teoria: Identificació, afavoriment, sistemes de cultiu, gestió, usos, potencial de futur i limitacions. Es treballaran els usos amb material vegetal fresc, sec i conservat mitjançant altres sistemes. Estat actual a Catalunya, consum, comercialització i legislació.

Pràctica:  Identificació de diverses espècies amb interès alimentari i posada en pràctica de diferents tècniques de processament i cuina.

 

Marc Talavera Roma

23 de maig

Metodologia: 

 Lloc:  sortida a determinar

 Professor:

INTERPRETACIÓ I DIAGNOSI DE LES POSSIBILITATS DE CULTIU I APROFITAMENT DE DIFERENTS ZONES AGRÍCOLES (II)

Sortida pràctica a diferents zones agrícoles de la Catalunya septentrional (Bages-Moianès i/o Osona). Es faran exercicis participatius amb els/les alumnes.

Marc Talavera Roma

30 de maig

Metodologia:

Lloc: CPO


Professor:

 

ESPÈCIES ARVENSES AMB INTERÈS MEDICINAL O COSMÈTIC

Teoria: Identificació de les principals espècies emprades tradicionalment i en l’actualitat en aquests àmbits. Sistemes de cultiu,  gestió sostenible, recol·lecció, i principis actius. Estat actual de la producció a Catalunya i a nivell global. Legislació i comercialització.

Pràctica: Cultiu sostenible i en base a una mínima intervenció agronòmica d’aquestes espècies. Recreació del maneig i selecció  adequats d’espècies a cultivar en base a la comunitat vegetal present a l’indret en el qual es pretengui dur a terme el cultiu.

Marc Talavera Roma

En Marc Talavera Roma és llicenciat en Biologia i forma part del Col·lectiu Eixarcolant de la Universitat de Barcelona.

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

ORGANITZACIÓ:

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -