— Curs Disseny de plantació de fruiters ecològics – durada: 20 hores – del 9/02/2018 al 2/03/2018

Plantació fruiters ecològicsClic per inscripcions

imprimir

PRESENTACIÓ

El disseny de la plantació de fruiters i d’altres llenyoses dependrà del maneig que se’n farà al llarg de la vida del cultiu. L’elecció dels criteris d’aquest disseny condicionarà els resultats productius, sanitaris, econòmics i de comercialització de les collites.
Per tant, és important tenir en compte tots els elements que intervenen en aquest disseny: la parcel•la, els possibles problemes sanitaris que puguin aparèixer, la fertilització, el control d´herbes o el mercat potencial de les especies a implantar, entre d’altres, a fi d’obtenir uns resultats satisfactoris.

En aquest curs, l’alumnat realitzarà pràctiques de disseny sobre casos concrets.

 

OBJECTIUS

Plantejar aspectes del disseny i maneig que afecten la salut dels fruiterars

 • Conèixer els diferents condicionants del cultiu
 • Establir els criteris per a la presa de decisions en el disseny de les plantacions de fruita dolça, olivera i ametller
 • Dissenyar, d’acord amb els estudis de casos, un fruiterar productiu, eficient i preparat per al maneig escollit

DESTINATARIS

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari, que es dediquin o es vulguin dedicar a la fructicultura ecològica

 

ORGANITZACIÓ

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Edifici FUB – Av. Universitària, 5-7 – Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

 

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Horari de realització: divendres de 16 a 20 hores

9 de febrer:
CONCEPTES GENERALS DE FRUCTICULTURA ECOLÒGICA

 • Metodologia:
  • Teoria:
   • Conceptes fisiològics i botànics importants en el disseny de fruiters: inducció, flor, alternança, vigor, etc
   • Elements del maneig de fruiters (esporga, reg, aclarida, collita, fertilització, control d’herbes)
  • Pràctica:
   • Presentació de diferents casos pràctics que s’hauran de resoldre durant el curs, dels quals hi haurà una posada en comú el darrer dia
 • Professor: Ferran Contreras Argüelles

16 de febrer:
ASPECTES DETERMINANTS EN EL DISSENY DEL FRUITER

 • Metodologia:
  • Teoria:
   • Factors de disseny
    • Sòl, clima, disponibilitat d’aigua, entorn…
    • Sectorials, socials, personals…
    • Elements de disseny
    • Espècie, portaempelt, varietats
    • Sistemes de formació, orientació, maneig, reg
    • Fertilització i sanitat vegetal
    • Certificacions
    • Infraestructures i maquinària
  • Pràctica:
   • Procés de resolució dels casos pràctics concrets
 • Professor: Ferran Contreras Argüelles

23 de febrer:
ASPECTES DE CULTIU I VARIETALS DE LES DIFERENTS ESPÈCIES (I)

 • Metodologia:
  • Teoria:
   • Fruita de llavor: pomera, perera, codonyer
   • Fruita de pinyol: presseguer, cirerer, albercoquer, prunera…
   • Olivera, ametller
  • Pràctica:
   • procés de resolució dels casos pràctics concrets amb la informació rebuda a  la part teòrica
 • Professor: Ferran Contreras Argüelles

2 de març:
ASPECTES DE CULTIU I VARIETALS DE LES DIFERENTS ESPÈCIES (II)

 • Metodologia:
  • Teoria:
   • Fruita de llavor: pomera, perera, codonyer
   • Fruita de pinyol: presseguer, cirerer, albercoquer, prunera…
   • Olivera, ametller
  • Pràctica:
   • exposició a l’aula dels casos pràctics concrets, treballats a les sessions anteriors per l’alumnat i supervisats pel professorat
 • Professor: Ferran Contreras Argüelles

Ferran Contreras Argüelles actualment és tècnic de l’ADV (Agrupació de Defensa Vegetal) de fruita del Baix Llobregat i professor adjunt de l’ESAB (Escola Superior d’Agricultura)

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

ORGANITZACIÓ:

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -