— Curs Disseny i gestió de finques ecològiques en permacultura – durada: 50 hores – del 21/04/2018 al 10/06/2018

curs de permacultura 2018Clic per inscripcions

imprimir

PRESENTACIÓ

La permacultura és un sistema de disseny d’hàbitats humans que capten més energia de la que necessiten per funcionar. Aquesta metodologia presenta una ètica, estratègies i un conjunt de pràctiques que convergeixen en una producció agrícola sostenible, abundant, regenerativa, eficient i al mateix temps respectuosa envers els éssers vius.

L’Escola Agrària de Manresa, en col•laboració amb Mas les Vinyes, ofereixen aquest curs pràctic i vivencial on aprendre les eines que ofereix aquesta disciplina per millorar la qualitat de vida i de treball i l’eficiència dels nostres sistemes agraris, ja sigui per a producció comercial o autoconsum.

OBJECTIUS

 • Entendre i planificar una producció agrària sostenible i de baixes necessitats energètiques
 • Entendre les necessitats de la nostra finca, sigui productiva o d’autoconsum, i millorar-ne l’eficiència
 • Plantejar estratègies per regenerar el sòl: ramaderia respectuosa, captació d’aigua, adobs verds
 • Integrar els diferents sistemes productius: boscos d’aliments, fructicultura, horticultura, ramaderia…

DESTINATARIS

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari i persones relacionades.

ORGANITZACIÓ

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

LLOC DE REALITZACIÓ

Mas Les Vinyes
Sant Martí d’Albars, Barcelona
https://goo.gl/maps/kFSvzE8j2Lm

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dissabtes de 10 a 13:30 h i 15:30 a 18 h i diumenges de 10 a 14 h

21 i 22 d’abril:

 • Anàlisi per a la millora de l’eficiència de la producció agrícola
  • El model productiu actual
  • Orígens de la permacultura
  • Principis de disseny
  • Visita a la finca de Mas les Vinyes
 • Metodologia: Teoria i visita a la finca
 • Professor: Sergi Caballero, integrant del projecte de Mas Les Vinyes, permacultor i agricultor biodinàmic

5 i 6 de maig:

 • Captació, depuració i emmagatzematge d’aigua
  • Necessitats hídriques
  • Sistemes d’emmagatzematge
  • Gestió de l’aigua en el paisatge
  • Depuració d’aigües grises
 • Metodologia: Teoria, pràctica i visita a la finca
 • Professor: Per confirmar

19 i 20 de maig:

 • Sòls sans i horticultura productiva
  • Bases dels sòls equilibrats
  • Llaurat mecànic versus llaurat biològic
  • Fonts de nutrients (compostatge, adobs verds, llombricultura, biofertilitzants…)
  • Disseny, rotacions i associacions
  • Flora auxiliar per a la biodiversitat
  • Prevenció de plagues
  • Planter
 • Metodologia: Teoria, pràctica i visita a la finca
 • Professor: Per confirmar

2 i 3 de juny:

 • Fructicultura, boscos d’aliments, pastures i ramaderia
  • Fructicultura (necessitats de l’arbre, pol•linització i reproducció)
  • Boscos d’aliments (tipologies, disseny i tipus de poda i beneficis)
  • Pasturatge regeneratiu i maneig holístic
  • Ramaderia (aviram, remugants, èquids i abelles): necessitats i beneficis
 • Metodologia: Teoria, pràctica i visita a la finca
 • Professor: Carlos A. Martínez, enginyer forestal i apassionat dels sistemes agroforestals

9 i 10 de juny:

 • Integració d’elements per al disseny, tecnologia adient i sistemes de presa de decisions i priorització
  • Metodologies per al disseny (Redim, Sadimet i Obredimet)
  • Tecnologia adient per a la finca (sistemes autònoms de control, programes d’optimització i eines gratuïtes per a la gestió diària)
  • Disseny final de finques
  • Presentació de projectes
 • Metodologia: Teoria i pràctica de disseny
 • Professor: Kai Martínez, dissenyador en permacultura i facilitador en sistèmica

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

ORGANITZACIÓ:

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -