— Construcció d’una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador – durada: 30 hores – del 26/11/2018 al 29/11/2018

Clic per inscripcions

Curs Construcció d’una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviadorEnllaç al programa del curs

Presentació i objectius

Durant aquest curs construirem una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador incorporat. Aquestes estufes funcionen amb un foc de curta durada però molt intens. Els gasos de la combustió recorren uns conductes per on van transferint l’escalfor a l’estructura abans de sortir per la xemeneia. Aquesta estructura fa de massa tèrmica i acumularà la calor que donarà a l’ambient.

Els seus avantatges són: el confort (calor radiant), l’estalvi (alt rendiment, 12Kg de llenya = 1,5 hores de foc = 12 hores de calor radiant), és més ecològica (el combustible que es fa servir és la llenya, renovable i abundant en alguns àmbits), l’autonomia (1 sola càrrega de llenya permet obtenir 12 hores de calor radiant), la seguretat (no cremen) i la calidesa (dissenys únics amb materials naturals).

Per l’altra banda instal·lar un bescanviador a l’estufa permet aprofitar la calor i augmentar l’eficiència i el rendiment del sistema.

En aquest curs es volen treballar els següents objectius:

 • Obtenir nocions bàsiques sobre tècniques constructives i realització de l’estufa.
 • Construir una estufa altament eficient amb molta inèrcia tèrmica i bescanviador de calor.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Jordi Puigtió, professor i constructor d’estufes orgàniques.
 • Jaume Domingo, professor i investigador especialista en energies renovables i eficiència energètica

LLOC DE REALITZACIÓ

 • 1ª sessió a l’Escola Agrària de Manresa.
 • La construcció es farà a Artés

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

Coordinadora del curs:
Tatiana Chamorro, a/e: tatichamorro@hotmail.com, telèfon 638 85 37 96

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Horari: de 09:00 a 13:00h  i de 14:00 a 18:00 h

Durada del curs:  30 h.

PRESENTACIÓ DEL CURS I BREU INTRODUCCIÓ TEÒRICA, dl. 26 de novembre

 • Equips de protecció i seguretat.
 • Tècniques constructives.
 • Característiques, avantatges i inconvenients.
 • Materials, eines i manteniment.
 • Lectura i interpretació dels plànols i l’esquema de la instal·lació d’un bescanviador incorporat a l’estufa.
 • Exemples realitzats i singularitats en la construcció.
 • Construcció de l’estufa.

CONSTRUCCIÓ DE L’ESTUFA, REALITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL BESCANVIADOR, dt. 27, dc. 28 i dj. 29 de novembre

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -