— Com fer del sòl un reservori d’aigua – durada: 40 hores – del 30/11/2018 al 26/01/2019

Clic per inscripcions

   Enllaç al programa del curs

Presentació i objectius

Els mecanismes d’absorció dels nutrients són complicats però podríem dir que la nutrició dels cultius  depèn de les característiques de les terres, les propietats del sòl, la disponibilitat d’aigua, la voluntat i les decisions humanes i els interessos polítics.

La recerca, recuperació i ús de coneixements respectuosos amb el medi ambient, amb les persones i el context geopolític, ens apropa a entendre els cultius holísticament.

Per això, hem cregut interessant fer aquest curs per entendre el sòl per fer-lo hídricament fèrtil, conèixer quin ús es fa de l’aigua i el sòl en la permacultura, introduir tècniques d’avaluació i anàlisis del sòl, conèixer els resultats de millorar la fertilitat del sòl a partir de l’augment de la matèria orgànica i la microbiologia. També oferirem coneixements introductoris de les tècniques d’acumulació de l’aigua i de sistemes de reg per aprofitar la seva captació i reserva.

A les visites tècniques veurem els resultats dels dissenys en línia clau (keyline) per captar aigua, evitar l’erosió i millorar la fertilitat del sòl.

Finalment, farem una anàlisi ecofeminista de les conseqüències que les diferents gestions de l’aigua, la terra i les decisions geopolítiques tenen sobre els cossos.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Neus Vinyals, formadora i assessora de l’Era, Espais de Recursos Agroecològics
 • Gisela Mir, de l’Hort-Verger Phoenicurus de Cardedeu
 • Jordi Puig, ambientòleg i pagès
 • Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa
 • Carles Pèrez, biòleg i especialista en el disseny de piscines naturals i la depuració d’aigües
 • Fermí Amorós, tècnic de reg i gerent de Regs del Segrià
 • Manel Badia, topògraf i especialista en disseny keyline i maneig holístic
 • Francesc Font, enginyer tècnic agrícola, agricultor, cofundador d’Orgànic Manager i gerent d’Agroassessor
 • Mónica Guiteras, sociòloga, investigadora sobre models de gestió de l’aigua i l’energia i els seus impactes sobre el territori i les persones
 • Alba de Lamo, llicenciada en Biologia, postgrau en Agricultura Ecològica i agricultora ecofeminista d’horta, cereals i lleguminoses de secà
 • Ainhoa Bernal, dra. en Ciències del Mar i postgrau en EERR i sostenibilitat

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dies 30 novembre; 1, 14 i 15 desembre; i 11, 12, 24, 25 i 26 de gener.

Horari: 09:00h a 13:00h. Excepte: 14 desembre (de 12 a 14h i de 15:30h a 17:30h) i 25 gener (de 10 a 14h i de 15 a 19h)

 • ENTENDRE EL SÒL PER FER-LO HÍDRICAMENT FÈRTIL, dv. 30 de novembre,  de 09:00 a 13:00h
 • EL TRACTAMENT DEL SÒL I DE L’AIGUA A LA PERMACULTURA, ds. 1 de desembre,  de 09:00 a 13:00h
 • INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES D’AVALUACIÓ I ANÀLISI DEL SÒL, dv. 14 de desembre , de 12:00 a 14:00h i de 15:30 a 17:30h
 • VISITA TÈCNICA A L’HORT DE L’ESPIGALL: “MILLORA DE LA FERTILITAT DEL SÒL A PARTIR DE L’AUGMENT DE MATÈRIA ORGÀNICA EN COMPOSTOS RICS EN CARBONI”, ds. 15 de desembre, de 16:00 a 19:00h
 • MILLORA DEL SÒL A TRAVÉS DE LA MICROBIOLOGIA, dv. 11 de gener, de 09:00 a 13:00h
 • TÈCNIQUES PER A L’ACUMULACIÓ D’AIGUA, ds. 12 de gener, de 09:00 a 13:00h
 • SISTEMES DE REG PER A L’APROFITAMENT DE CAPTACIÓ I RESERVES D’AIGUA, dj. 24 de gener,  de 09:00 a 13:00h
 • VISITA TÉCNICA: ORGANIC MANAGERS EMPORDÀ, DISSENY KEYLINE “CAPTAR AIGUA, EVITAR L’EROSIÓ I MILLORAR LA FERTILITAT DEL SÒL”, dv. 25 de gener, de 10:00 a 14:00h i de 15:00 a 19:00h
 • TERRA, AIGUA I COSSOS: ANÀLISI GEOPOLÍTIC I ECOFEMINISTA, ds. 26 de gener, de 09:00 a 13:00h

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -