— Autoconstrucció de coberts de fusta – durada: 20 hores – del 3/12/2018 al 5/12/2018

Clic per inscripcions

Foto curs autoconstrucció cobert amb fustaEnllaç al programa del curs

Presentació i objectius

La fusta és un dels materials més antics en la construcció per la seva versatilitat i els seus avantatges: és natural i biodegradable, està lliure de productes químics tòxics, és reutilitzable, reciclable, sostenible, regenerable…  Per això s’ha mantingut present fins als nostres dies.

D’altra banda, la tècnica dels encaixos a la fusta permeten treballar les unions per assegurar la robustesa o la resistència o allargar el material, sense fer servir claus, ni cargols en els assemblatges.

Aquest curs vol dotar als seus participants de coneixements bàsics d’autoconstrucció de coberts de fusta, útils en les activitats quotidianes i associades a la ramaderia.

El curs s’anirà desenvolupant durant la construcció d’una estructura de fusta per part de l’alumnat, la teoria i els dubtes s’aniran resolent a mesura que es vagi avançant en la seva realització.

Per tant, els objectius del curs són: obtenir nocions bàsiques sobre tècniques constructives de fusta amb encaixos i la seva aplicació en una estructura real, construir un cobert  de fusta.

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat

 • Kiku Pujol, professor  i constructor d’estructures de fusta.

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Finca de Can Poc Oli

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

Coordinadora del curs:
Tatiana Chamorro, a/e: tatichamorro@hotmail.com

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Horari: 09:00 a 13:00 i de 14:00 a 17:00

Durada del curs:  40 h.

 • PRESENTACIÓ DEL CURS I BREU INTRODUCCIÓ TEÒRICA, dl. 26 de novembre
  • Equips de protecció i seguretat.
  • Selecció de les fustes, material.
  • Eines: descripció, ús i manteniment.
  • Lectura i interpretació de plànols.
  • Introducció a les tècniques constructives amb encaixos.
  • Planificació, organització i distribució de la feina.
  • Construcció d’una coberta de fusta amb encaixos.
 • CONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA DE FUSTA AMB ENCAIXOS, dt. 27 de novembre i dl. 3, dt. 4 i dc. 5 de desembre

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -