— Aprofundiment en agricultura biodinàmica – durada: 50 hores – del 6/11/2018 al 10/12/2018

Clic per inscripcions

Enllaç al programa del curs d’Aprofundiment en l’agricultura biodinàmica

Presentació i objectius

Aquest curs està adreçat a agricultors que s’hagin iniciat en la biodinàmica i que vulguin aprofundir en el coneixement de les bases, la filosofia i el mètode que ofereix aquesta tècnica per fomentar la vitalitat del sòl, millorant-ne la fertilitat i la qualitat de la seva producció a través de pràctiques respectuoses i l’aplicació de preparats i un compost de qualitat.

Aquesta tècnica, proposada per l’antropòsof Rudolf Steiner, representa una nova aproximació a l’agricultura on les bones pràctiques ecològiques es complementen amb l’observació, l’aplicació de preparats, la coberta permanent, els adobs verds, les rotacions i les associacions de cultius i els espais per la flora i la fauna integrades en l’àrea de producció; així com les influències dels ritmes solars i lunars, les constel·lacions i els planetes a cada moment.

Els objectius del curs són:

 • Aprofundir en antroposofia i les conferències de Rudolf Steiner.
 • Comprendre el funcionament del calendari biodinàmic i els ritmes còsmics.
 • Introduir-se en l’observació goethiana.
 • Conèixer en profunditat l’art de realitzar un bon compost.
 • Aprofundir en el funcionament dels preparats biodinàmics i l’organisme-granja.
 • Aprendre les bases de la triformació social.
 • Interpretar les cristal·litzacions sensibles per conèixer la qualitat dels aliments.

 

Destinataris

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari, que vulguin aprofundir en la biodinàmica, en especial interés, en la seva aplicació al camp de l’horticultura.

Professorat

 • Marisol Garrido, formadora en agricultura biodinàmica.
 • Joan Salicrú, agricultor i formador en agricultura biodinàmica.
 • Pilar Picatoste, mestra Waldorf. Fa tallers a través del goetheanisme i de l’ésser del color de Steiner.
 • Jordi Querol, assessor i formador en agricultura biodinàmica.
 • David Baixas, agricultor biodinàmic.
 • Luis Espiga, director de Triform Institute de Barcelona i expert en triformació social i economia social.
 • Pedro Ramos, enginyer tècnic agrícola expert en cristal·litzacions i assessor en biodinàmica.
 • Jordi Miró i Sònia Gomà, responsables del Celler Carlania.

 

ORGANITZACIÓ

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Edifici FUB – Av. Universitària – Manresa

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Horari de realització: de 10 a 14 i de 16 a 19 hores

 • PRINCIPIS ANTROPOSÒFICS DE L’AGRICULTURA BIODINÀMICA, dt. 6 de novembre (M. Garrido)
  El camí de desenvolupament espiritual de Rudolf Steiner. La història de l’evolució de la Terra. Els minerals com a resultat de processos vius. Els éssers elementals. La taula periòdica i el seu significat. La transmutació biològica dels elements. El cas de les abelles i l’arrel de llum.
 • ARQUETIPS I ASTRONOMIA, dc. 7 de novembre (M. Garrido)
  Els ritmes còsmics del sistema solar i la vida a la Terra. Arquetips de les constel·lacions i els planetes en els processos vitals. Manifestació de les formes còsmiques en els regnes de la natura: arquetips còsmics i vegetals. Bases de la lectura de cartes astrals segons Rudolf Steiner.
 • VISITA D’UNA FINCA BIODINÀMICA A VALLGORGUINA, dss. 10 de novembre (J. Salicrú)
 • OBSERVACIÓ GOETHIANA, dt. 13 de novembre (P. Picatoste)
  Introducció al mètode goethià. Estudi de la metamorfosi de les plantes a través de la fenomenologia de la rosa.
 • EL COMPOST BIODINÀMIC. APROFUNDIMENT EN EL CALENDARI, dt 20 de novembre (J. Querol)
  L’art del compost: descomposició calenta controlada. Els processos vius del compost. Els 4 elements: com funcionen. La importància del compost i l’acció dels seus preparats biodinàmics. Interpretació del calendari Maria-Thun. Les influències de la Lluna en l’agricultura. Les constel·lacions i el seu impuls astral.
 • ELS PREPARATS BIODINÀMICS I L’ORGANISME-GRANJA, dt. 27 de novembre (D. Baixas)
  Metodologia en els processos. Com i quan funcionen els preparats biodinàmics. Una correcta elaboració, dinamització i aplicació. El concepte d’organisme-granja i com aplicar-ho a la finca.
 • VISITA D’UNA FINCA BIODINÀMICA A BARBERÀ DE LA CONCA, dss. 1 de desembre (J. Miró i S. Gomà-Camps
 • LA TRIFORMACIÓ SOCIAL I LES CRISTAL·LITZACIONS SENSIBLES, dt. 4 de desembre (L. Espiga i P. Ramos)
  Economia i organització social. La visió de l’economia de Rudolf Steiner i la seva relació amb l’organització social. Desenvolupament d’organitzacions com a organismes vius.

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -