— Curs d’actualització sobre la tuberculosi bovina – durada: 8 hores – 15/03/2018

Us podeu descarregar el programa del curs fent clic aquí

PRESENTACIÓ

Aquest curs està dissenyat per impartir la formació requerida pel programa estatal d’Erradicación de la tuberculosis bovina als professionals veterinaris que intervenen en l’execució de les proves de camp de diagnosi de la tuberculosi bovina. Col•labora en la seva organització el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-_CreSA) i el MAPAMA.

 

OBJECTIUS

  • Mantenir la formació dels/de les veterinaris/àries que intervenen en l’execució del Programa d’erradicació de la tuberculosi bovina mitjançant l’actualització de la normativa, el diagnòstic i l’epidemiologia.
  • Debatre els problemes de l’aplicació del Programa d’erradicació en el camp i elaborar propostes de solució i millora.

DESTINATARIS

El curs s’adreça al personal veterinari habilitat per realitzar actuacions sanitàries del Programa d’eradicació de la tuberculosi.

 

ORGANITZACIÓ

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

LLOC DE REALITZACIÓ

FACULTAT DE VETERINÀRIA
UAB – Bellaterra

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

 

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

10-10:15 h         Lliurament de documentació de la jornada

10:15-10:30 h    Benvinguda i presentació del curs a càrrec de la senyora Mercè Soler i Barrasús

10:30-11:30 h    Programa nacional d’erradicació de la tuberculosi per a l’any 2018. Mesures de reforç

11:30-12 h         Descans

12-12:45 h         Manteniment, conservació i calibratge del material utilitzat en la prova de la tuberculina. Protocols aplicables. Bioseguretat en les explotacions. Descans

12:45-13:30 h    Divulgació, importància de la informació i com es transmet veterinari-ramader. Claus per millorar la comunicació

13:30-14:15 h    Protocol d’inspecció a equips de camp. Guia d’incompliments i repercussions

14:15-16 h         Descans

16- 17 h            Nous estudis científics 2013-2017 en matèria de diagnòstic, control i control de la tuberculosi. Perspectives de futur

17-17:45 h         Nous estudis científics 2013-2017 en matèria d’epidemiologia i fauna silvestre. Perspectives de futur

14:45-18:45 h    Col·loqui. El/la veterinari/ària com a peça important en l’erradicació de la tuberculosi

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

ORGANITZACIÓ:

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -