Cursos – 2018 –

imprimirClic per accedir al formulari per inscripcions

Can Poc Oli

NOM DEL CURS

MUNICIPI

HORARIS

PERIODE PREVIST

PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA
Cultiu ecològic de plantes aromàtiques Manresa 50 hores
dimarts 16.00 a 20.00 hores
dissabtes de 10.00 a 14.00 hores
del 3 d’abril al 12 de juny
Disseny i gestió de finques ecològiques en permacultura
St Martí d’Albars 50 hores
dissabtes, de 10 a 13:30 i
de 15:30 a 18 hores
diumenges, de 10 a 14 hores
del 21 d’abril al 10 de juny
Mètode Hérody: Diagnostic del sòl i estratègies de millora de la seva  fertilitat Manresa 24 hores dies 19, 20 i 21 de novembre
Identificació i usos de la flora arvense Manresa 30 hores
dimecres, de 16 a 20 hores
 de l’11 d’abril al 30 de maig
Aprofundiment en agricultura biodinàmica Manresa 50 hores
de 10 a 14 i de 16 a 19 hores
del 6 de novembre al 10 de desembre
FRUCTICULTURA ECOLÒGICA
Introducció a l’arboricultura i tècniques de grimpada Manresa 50 hores del 17 de setembre al 4 d’octubre
Disseny de plantació de fruiters ecològics Manresa 20 hores
divendres, de 16 a 20 hores
del 9 de febrer al 3 de març
PRODUCCIÓ RAMADERA ECOLÒGICA
Porcicultura ecològica
Manresa 50 hores de 26 d’octubre al 24 de gener de 2019
Punts clau de la producció de boví ecològic de llet. Com donar valor afegit a la llet mitjançant transformats Manresa 30 hores
dijous de 15:30h a 19:30h i de 15:30 a 20:30
del 24 de maig al 5 de juliol
Sistemes de pasturatge en producció bovina de llet i carn ecològica Manresa 15 hores
de 9:30 a 13 i de 15 a 19 hores
dies 8 i 15 de novembre
Producció de boví de carn: del maneig de les vaques a la comercialització dels vedells Manresa 40 hores del 19 de novembre al 19 de desembre
APICULTURA ECOLÒGICA
 Maneig de l’abellar mes a mes  Manresa 30 hores
Click per consultar el programa
del 4/04/2018 al 27/10/2018
REG
Com fer del sòl un reservori d’aigua Manresa 40 hores del 30/11/2018 al 26/01/2019
BIOCONSTRUCCIÓ
Aplicacions de jardineria en l’arquitectura  Manresa 50 hores
divendres de 15 a 19 hores
dissabtes de 8 a 14 hores
NOVES DATES!

del 30/11/2018 al 26/01/2019

Autoconstrucció de coberts de fusta
Manresa 40 hores  del 26/11/2018 al 5/12/2018
ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES ALTERNATIVES
Construcció d’una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador  Manresa 30 hores del 26 al 29 de novembre
TRACCIÓ ANIMAL
 Tracció animal en vinya  Manresa 30 hores
Totes les sessions es faran durant el matí, menys la primera sessió que serà a la tarda, de 16:00 a 20:00
del 18 d’abril al 24 de maig
CURSOS ESPECÍFICS
MINDFULNESS PER LIDERAR EL CANVI
Entrenant l’Atenció, la Gestió de l’estrès i la presa de decisions
 Manresa 20 hores
dijous, de 15:30 a 18 hores
del 15 de febrer al 12 d’abril
Curs d’actualització sobre tuberculosi bovina
El curs s’adreça al personal veterinari habilitat per realitzar actuacions sanitàries del Programa d’eradicació de la tuberculosi.
Bellaterra 8 hores 15 de  març

Inscripcions i matrícules (fins 10 dies abans de l’inici del curs corresponent):

Juntament amb la sol·licitud, cal portar:

  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Declaració de relació amb l’agricultura
  • Fotocòpia de la nòmina o del rebut d’autònoms
  • Fotocòpia de la targeta sanitària i el número de la Seguretat Social

Els cursos van adreçats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

Règim general
Els preus venen regulats segons l’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries:

  • El preu dels cursos de fins a 30 hores és de 32,00 €
  • Cursos de 31 a 49 hores, el preu és de 54,00 €
  • Cursos de 50 a 100 hores, el preu és de 65,00 €

Es lliuraran certificats de cada curs als alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores programades.

Llocs de realització
ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Avinguda Universitària, 4-6 (Edifici FUB) – Tel.: 93 874 90 60 – 08242 Manresa
Correu-e: ccagraria.manresa@gencat.cat

FINCA DE CAN POC OLI – ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Ctra. Vella Manresa-Barcelona, km 23,6 – Manresa

Enllaços:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

ORGANITZACIÓ:

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -