Curs de sanitat en fructicultura ecològica – durada: 50 hores – del 10/10/2017 al 12/12/2017

Clic per inscripcions

imprimirPLACES DISPONIBLES

PRESENTACIÓ

A Catalunya, ha anat creixent al llarg dels darrers anys el consum de productes ecològics i de proximitat i, amb ell, la demanda de fruita ecològica. Malgrat això, els productors tenen dificultats per abordar el maneig del cultiu, sobretot en aspectes de sanitat vegetal, per poder consolidar i fer sostenibles les seves finques.

Aquest curs pretén donar als productors eines de prevenció i mètodes de control de les principals plagues i malalties del seus sistemes. També inclou una sessió introductòria a l’agrohomeopatia i una altra dedicada a l’ús correcte dels equips de tractament.

 

OBJECTIUS

Plantejar aspectes del disseny i maneig que afecten la salut dels fruiterars

  • Conèixer les principals plagues i malalties que afecten els cultius fructícoles
  • Revisar la normativa i els productes permesos en la producció agrària ecològica
  • Aprendre el funcionament correcte dels equips de tractament
  • Introduir-se en l’agrohomeopatia

DESTINATARIS

El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari, que es dediquin o es vulguin dedicar a la fructicultura ecològica

 

ORGANITZACIÓ

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

LLOC DE REALITZACIÓ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
Edifici FUB – Av. Universitària, 5-7 – Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

 

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.

 

PROGRAMA DEL CURS

Dimarts, 10 d’octubre: VISIÓ GLOBAL DE LA GESTIÓ SANITÀRIA EN FRUITERS
Metodologia: Teoria
Professor: Sr. Andreu Vila, tècnic de camp d’Arreu

Dimarts, 17 d’octubre: INFRAESTRUCTURES ECOLÒGIQUES. REG
Metodologia: Teoria
Professores: Dra. Georgina Alins, investigadora del Programa de fructicultura de l’IRTA
Sra. Pilar Berenguer, tècnica ADV de Ponent

Dimarts, 23 d’octubre: TRACTAMENTS FITOSANITARIS. EQUIPS DE TRACTAMENT
Metodologia: Teoria i sessió pràctica
Professor: Sr. Jordi Llop o Jordi Llorens, professors i investigadors de la UPC i UdL

Dimarts, 31 d’octubre: PRINCIPALS PLAGUES I MALALTIES EN FRUITA DE LLAVOR
Metodologia: Teoria
Professora: Sra. Laia Viñas, tècnica ADV de Ponent

Dissabte, 4 de novembre: VISITA A UN PRODUCTOR DE FRUITA DE LLAVOR A SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Metodologia: Visita
Professor: Sr. Josep Pintó, productor de poma ecològica

Dimarts, 7 de novembre: PRINCIPALS PLAGUES I MALALTIES EN FRUITA DE PINYOL
Metodologia: Teoria
Professor: Sr. Ferran Contreras, tècnic ADV de Fruita del Baix Llobregat

Dissabte, 11 de novembre: VISITA A FINQUES DE FRUITA DE PINYOL I OLIVERA DEL BAIX LLOBREGAT
Metodologia: Visita
Professor: Sr. Ferran Contreras, tècnic ADV de Fruita del Baix Llobregat

Dimarts, 14 de novembre: PRINCIPALS PLAGUES I MALALTIES EN FRUITA DE SECÀ: OLIVERA I AMETLLER
Metodologia: Teoria
Professor: Sr. Gonçal Barrios, cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis del DARP a Tarragona

Dimarts, 21 de novembre: PRINCIPALS PLAGUES I MALALTIES A LA VINYA
Metodologia: Teoria
Professor: Sr. Joan Reyes, cap de la Unitat de Sanitat Vegetal i Estació d’Avisos de Vilafranca del Penedès

Dimarts, 28 de novembre: PRINCIPALS MALALTIES POSTCOLLITA DE FRUITA I ESTRATÈGIES DE CONTROL EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Metodologia: Teoria
Professor: Sr. Josep Usall, cap del Programa Postcollita de l’IRTA

Dimarts, 5 de desembre: TRACTAMENTS PERMESOS EN PAE: ANOTACIÓ AL QUADERN DE CAMP + ALTRES PREPARATS VEGETALS + TE DE COMPOST
Metodologia: Teoria
Professor: Sr. Xavi Pérez, tècnic ADV de Fruita Baix Llobregat

Dimarts, 12 de desembre: AGROHOMEOPATIA
Metodologia: Teoria
Professora: Sra. Inna Herraiz, assessora en producció agroecològica i biodinàmica

L’horari del curs serà els dimarts de 16 a 20 h, i les visites tècniques seran dissabte matí de 10 a 15 h.

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

ORGANITZACIÓ:

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -