Curs de maneig i sanitat en equins – durada: 50 hores – del 30/09/2017 fins mitjans de desembre

Clic per inscripcions

imprimirPLACES DISPONIBLES

PRESENTACIÓ

Seguint amb els cursos dedicats a la tracció animal, hem cregut oportú d’oferir-ne un dedicat a tenir cura dels èquids.
Pensat amb un enfocament natural i pràctic, s’adreça a resoldre els dubtes més freqüents i donar eines sobre els diferents aspectes que se’ns plantegen a l’hora d’alimentar-los, criar-los, etc.

Donarem les pautes tant per als animals de tracció per al treball com per als exemplars destinats a producció de carn de poltre, que podrem veure en les visites a dues explotacions.

 

OBJECTIUS

  • Entendre el comportament natural i l’etologia dels èquids per millorar-ne el benestar i la relació amb les persones
  • Introduir aspectes sanitaris des de diferents disciplines, i sobre la nutrició, la reproducció i el manteniment de cascos
  • Apropar-nos a la doma i l’ensinistrament dels èquids per a la tracció animal, i a les eines i els guarniments de treball
  • Conèixer les característiques de la producció de carn de poltre: engreix, transport i qualitat de la carn

DESTINATARIS

El curs va adreçat a ramaders de carn de poltre ecològic i persones relacionades amb l’àmbit rural i el món agrari interessades en la tracció animal.

 

ORGANITZACIÓ

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Finca de Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)
Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

El formulari i el full de relació amb l’agricultura el podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

 

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.

 

PROGRAMA DEL CURS

Dimarts 19 de setembre: ELS EQUINS, LA PRODUCCIÓ I LA TRACCIÓ ANIMAL. Situació, perspectives i amenaces
Professor: Sr. Cesc Aldabó, secretari de l’Associació ANTA – L’Esteva (Associació de Tracció Animal).
LA RELACIÓ CAVALL-HUMÀ
Professora: Sra. Marga Navarro, veterinària nutreòloga.
Metodologia: Teoria.

Dimarts 26 de setembre: EINES PER EVITAR LESIONS I MANTENIR ELS ÈQUIDS SANS. La quiropràxia, els estiraments i els
massatges
Metodologia: Es combinarà la teoria amb la pràctica, repartits en tres blocs.
Professor: Sr. Arnau Garriga, veterinari especialista en quiropràxia.

Dissabte 30 de setembre: TREBALL FUNCIONAL DES DE TERRA
Metodologia: Pràctica. 6 hores.
Professor: Sr. Josep Anton Ribas, ensinistrador.

Dimarts 3 d’octubre: APLOMS I MANTENIMENT DE CASCOS
Metodologia: Teoria i pràctica.
Professor: Sr. Isaac Salada, ferrador i podòleg equí.

Dimarts 10 d’octubre: PRIMERS AUXILIS, MEDICINA PREVENTIVA I MALALTIES MÉS COMUNES
Metodologia: Teoria i pràctica.
Professor: Sr. Pere Espinal, veterinari especialista en èquids.

Dimarts 17 d’octubre: FITOTERÀPIA I AROMATERÀPIA PER A EQUINS
Metodologia: Teoria i pràctica d’elaboració de remeis.
Professores: Sra. Raquel Servitja, veterinària especialista en plantes i olis essencials i professora de l’EA de Manresa.
Sra. Judith Ramírez, remeiera i cofundadora del projecte Les Remeieres.

Dimarts 24 d’octubre: VISITA TÈCNICA A DUES EXPLOTACIONS DE CARN DE POLTRE DEL RIPOLLÈS
Visita tècnica a La Coromina: Raça CPC, gestió del ramat, ensinistrament.
Professor: Sr. Jordi Soler, ramader i criador de CPC.
Visita tècnica al Mas l’Illa. Maneig del ramat i engreix d’equins. Visita a l’escorxador i sala de desfer.
Professor: Sr. Joan Moret, productor de carn de poltre ecològica.

Dissabte 28 d’octubre: LA TRACCIÓ ANIMAL: EINES, GUARNIMENTS I TREBALL AL CAMP
Metodologia: Visita tècnica i pràctica a Claret dels Cavallers. 6 hores.
Professor: Sr. Jordi Terrazas, expert en tracció animal.

Dimarts 7 de novembre: NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ
Metodologia: Teoria.
Professora: Sra. Marga Navarro, veterinària nutreòloga.

Dimarts 14 de novembre: REPRODUCCIÓ D’EQUINS
Metodologia: Teoria.
Professor: Sr. Guillem Formiguera, veterinari expert en reproducció. Crea veterinaris.

Dimarts 21 de novembre: NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DELS ANIMALS DURANT EL TRANSPORT
BASES DE L’ALIMENTACIÓ DE POLTRES D’ENGREIX
QUALITAT DE LA CANAL I DE LES CARNS EQUINES
Metodologia: Teoria.
Professors: Sr. Florenci Vivas, responsable veterinari de benestar animal en explotació i transport. Servei d’Ordenació
Ramadera. DARP.
Sr. Ramon Casals, professor titular de la Facultat de Veterinària de la UAB.
Sr. Xavier Fàbregas, veterinari.

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

ORGANITZACIÓ:

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -