CFGM de Producció Agroecològica

Tècnic/a en Producció agroecològica

 
Des del curs 2010-11 l’Escola ofereix aquesta formació.
 
El programa està format pels mòduls següents:
 • Fonaments agronòmics
 • Fonaments zootècnics
 • Implantació de cultius ecològics
 • Taller i equips de tracció
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Producció vegetal ecològica
 • Producció ramadera ecològica
 • Maneig sanitari de agrosistema
 • Comercialització de productes agroecològics
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Gestió de l’empresa agrària
 • Energies renovables al medi rural
 • Formació en centres de treball

Feu clic a la imatge per visualitzar el tríptic informatiu dels nostres estudis:

Tríptic CFGM Producció agroecològica

Més informació a: