Cursos 2017

OFERTA FORMATIVA

CURS

DURADA

DATES

HORARI

Curs de Nivell Qualificat d'Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris 60 h
23/01 a 13/03 16 a 20 h
Benestar animal per a persones titulars i personal d'explotacions porcines
20 h
21/02 a 20/03 16 a 19 h
Benestar Animal durant el transport
20 h
21/02 a 13/03 16 a 19 h
Curs de Nivell Bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
25 h
06/03 a 22/03
16 a 20 h
Curs de Nivell Bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (Artesa de Segre)
25 h
28/02 a 16/03
16 a 20 h
Curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
25 h
18/04 a 09/05 16 a 20 h
Curs específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader (Bell-lloc)
13 h
07/03 a 16/03 16 a 19 h
Producció porcina
40 h
28/02 a 30/03 16 a 19 h
Manteniment d'instal.lacions agrícoles
12 h
09/06 a 12/06

9 a 17:30

Producció bovina
40 h
17/10 a 21/11  16 a 20 h
Apicultura
20 h
16/11 a 30/11
16 a 20 h


JORNADES TÈCNIQUES
Actualització en molins d'oli


març


      

Bioseguretat en explotacions de porcí

maigManeig de vedells d'engreix

novembre

 

Inscripcions i Matriculació:

Per e-mail

Presencialment a l’escola

Enviar a aecaval.daam@gencat.cat, fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent, el formulari de sol·licitud que podeu descarregar de qualsevol dels enllaços següents:

Fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent, cal presentar complimentat i signat el formulari de sol·licitud que es lliurarà a la secretaria del centre.

A més s’haurà de presentar, no més enllà del dia d’inici de curs:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la darrera nòmina o de l’últim rebut d’autònoms
 • Document DARDO pel cas d’aturats

Preus públics

Els preus venen regulats segons l’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven els preus públics dels centres i escoles de capacitació agrària:

El preu dels cursos és:

 • Cursos de fins a 30 hores 32 €
 • Cursos de més de 30 hores i menys de 50 hores, 54 €
 • Cursos de més de 50 hores i menys de 100 hores 65 €
 • Cursos de més de 100 hores, 75 €

Es lliuraran certificats de cada curs als alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores programades.

En els cursos que han de passar una prova escrita obligatòria, hi ha un preu públic que depèn del tipus de curs:

 • Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, 13 €
 • Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 32 €
 • Benestar animal, 13 €

Last modified: Thursday, 16 February 2017, 10:09 AM