Ajuda: "Cerca cursos"

Fòrum de debat i per compartir idees

En aquest curs, establirem la planificació de l'aula de piano, pel que fa a: calendari, activitats ordinàries i extraordinàries, i criteris d'avaluació