Robòtica

La robòtica està adquirint una importància progressiva en la vida quotidiana de les persones i en el funcionament de la societat. És per això que des de l’escola, l’estem potenciant en l’horari lectiu a través de diverses activitats de tipus teòric (programació) i de tipus pràctic (construcció i manipulació).
Els alumnes construeixen des de màquines simples fins a petits robots utilitzant peces interconnectables que adquireixen moviment a partir d’uns motors que es programen des dels ordinadors equipats amb el software (programes) adient.
Als alumnes se’ls planteja un repte que han de resoldre en equip, amb l’ajuda d’eines informàtiques, vídeos, instruccions de muntatge, textos… Es pretén que, d’aquesta manera, millorin les capacitats i les competències que volem fomentar a través de la robòtica.

El projecte de Robòtica educativa ens permet treballar competències de dimensions de diferents àmbits com la comunicació, la comprensió, la imaginació i creativitat, la resolució de problemes, els objectes i sistemes tecnològics… i les competències d’àmbits transversals (digital i personal i social) ja que fomenta l’autoaprenentatge, la iniciativa i el treball cooperatiu mitjançant l’ús de noves tecnologies i recursos digitals.

Activitats

 • Realització de l’activitat extraescolar Creativitat Multimèdia a EI.
 • Treball interdisciplinari STEAM (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics), així com matèries de llengües i creativitat.
 • Participació activament a l’hora del codi i a la setmana del codi.
 • Exposició de treballs per al dia de la ciència.
 • Disseny i elaboració d’un programa per generar els nombres premiats de forma aleatòria en el sorteig dels Festivals de Nadal.
 • Matèria optativa de robòtica a ESO3 basada en els robots de LEGO Mindstorns EV3.
 • Apadrinament dels alumnes d’ESO als d’EI per desenvolupar activitats de robòtica.
 • Tastets i tallers de robòtica per la Setmana de Sant Josep

Robòtica a l’aula

 • Educació Infantil
  • Bee Bots (P3 i P4)
  • Bee Bots, Bot Logic i Code (P5)
 • Educació Primària
  • Bee Bots i Code (CI)
  • Code i Lego WeDo (CM)
  • Lego WeDo i Scratch (CS)
 • Educació Secundària
  • Scratch i Makey-makey (ESO1, ESO2 i ESO3)
  • Scratch, 3dBots i Lego Mindstorm EV3 (ESO3 i ESO4)

Alguns tastets…