Projecte intergeneracional

El nostre centre porta anys formant part del Programa Intergeneracional dut a terme conjuntament amb la Residència de Gent Gran de la nostra població. El projecte intergeneracional és un mitjà per a l’intercanvi determinat i continuat de recursos i aprenentatges entre les generacions de gent gran i les més joves amb la finalitat d’aconseguir beneficis individuals i socials.
Les activitats intergeneracionals afavoreixen un desenvolupament integral en les persones, sigui quina sigui la seva edat, gènere, situació social i grau de limitació funcional. Per tant és necessari fomentar l’intercanvi i la solidaritat entre generacions, incrementar la cooperació i compartir experiències, habilitats i coneixements.

Objectius

 • Desenvolupar actituds, valors i habilitats de convivència que fomentin la capacitat de compartir-los en un entorn comú.
 • Conèixer directament les inquietuds, realitat i dubtes de la vellesa, i vèncer els estereotips que tenen els infants sobre les persones grans.
 • Implicar-se en una institució del poble, coneixent així la infraestructura i els recursos de què disposa.
 • Donar l’oportunitat a les persones grans d’aproximar-se a la realitat actual a través de com els infants transmeten les seves vivències.
 • Gaudir del contacte mutu.

Servei comunitari

En aquest marc, i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Educació posa en marxa el Servei comunitari, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El Servei comunitari té els següents objectius:

 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball en equip.
 • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

El projecte està adreçat als alumnes de 4t d’ESO i es realitza amb col·laboració amb la Residència de Gent Gran i el Casal d’avis “Can Blat”. El servei és curricular i està inclòs en la programació de les matèries implicades, així com en la seva avaluació. Les activitats es realitzaran dins l’horari escolar i el servei actiu a la comunitat es durà a terme dins i fora d’aquest horari.
Amb el projecte pretenem apropar col·lectius de diferents edats amb l’objectiu de facilitar el coneixement mutu i l’intercanvi de coneixements, sabers i habilitats. Els alumnes esdevenen autèntics protagonistes d’experiències positives que permetin donar-rebre, aprendre-compartir.

La finalitat és que el projecte esdevingui una eina de transmissió de valors i destreses que han de capacitar els nostres alumnes a participar i comprometre’s en la vida cívica.