Escola multilingüe

Tenint en compte que l’aprenentatge de llengües estrangeres és essencial en una societat que camina ràpidament cap al multilingüisme, considerem necessari potenciar l’ús comunicatiu de la llengua anglesa i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement de matèries no lingüístiques dins el nostre projecte d’innovació “Escola Multilingüe”.

Gaudim d’una auxiliar de conversa nativa que ajuda en les tasques escolars i a millorar la competència comunicativa de la llengua en tots els cursos dels dos centres: des de contes i cançons amb els més petits fins a conversa individual amb els més grans. La Llar infantil “Les Cent Fonts” i el Col·legi Sant Josep volen aconseguir amb el projecte Escola Multilingüe tot un seguit d’objectius que ara us detallem.

Objectius

 • Potenciar la dimensió comunicativa de l’alumnat en llengua catalana, castellana, anglesa i francesa.
 • Introduir l’anglès a Educació Infantil (P0-P1).
 • Introduir el francès a partir d’EP5 per a tots els alumnes.
 • Fer ús de la llengua anglesa en continguts de matèries no lingüístiques (CLIL).
 • Aconseguir que la majoria de l’alumnat d’ESO3 i ESO4 assoleixi el Nivell B2 del Marc de Referència Europeu, equivalent al nivell que la majoria d’alumnes dels països europeus obtenen al finalitzar l’escolarització obligatòria.
 • Aconseguir que la majoria de l’alumnat que ha escollit el francès durant l’ESO, assoleixi un B1 segons el Marc Europeu Comú de Referència, requisit necessari per accedir al programa Batxibac (doble titulació batxillerat – baccalauréat).
 • Participar en concursos d’idiomes: Concurs d’oratòria “Fundació Riera i Gubau” i “The Fonix”.
 • Procurar que un gran nombre del professorat de les matèries no lingüístiques tingui un nivell suficient de competència en llengua anglesa per poder impartir alguna unitat didàctica.
 • Vetllar perquè els professors de nova incorporació -de matèries no lingüístiques- tinguin un nivell B2 del Marc de Referència Europeu, equivalent al First Certificate in English -FCE o ISEII (Trinity) o certificat de nivell avançat de l’EOI.
 • Promoure activitats culturals relacionades amb l’anglès i el francès (Dedicar un dia a les llengües estrangeres “English Time”, veure obres de teatre en anglès, realitzar obres de teatre i escenificacions).
 • Potenciar el treball per projectes a partir dels llibres de lectura trimestrals.
 • Realitzar el treball de síntesi d’ESO3 integrament en anglès, tant la part escrita com l’exposició oral.
I, a més a més, fora de l’horari escolar:
Som centre examinador
 • Dinamització de tallers en anglès per als alumnes de P3, P4 i P5 per Nadal, Setmana Santa i estiu i Summer School per als alumnes d’EP.
 • Presentació dels alumnes als exàmens oficials de Trinity (ISE0, ISE1, ISE2 i GESE).
 • Promoció d’estades d’estiu de 2 o 3 setmanes a Anglaterra per als alumnes d’ESO.
 • Sortida de fi d’estudis d’ESO4 a Londres.