Projectes d’escola

El Col·legi Sant Josep treballa i aposta per diferents projectes que potencien la millora dels aprenentatges, les relacions amb l’entorn que ens envolta, el domini i l’ús de les llengües, la incorporació de la robòtica i el joc en el dia a dia i el desenvolupament el compromís amb la societat.

El professorat es forma prèviament per poder desenvolupar els projectes amb garanties.

En el següent menú podeu trobar unes descripcions dels projectes més destacats que estem desenvolupant.