PGA

La Programació General Anual és l’instrument que recull els objectius a aconseguir, les actuacions a realitzar i el funcionament per aquest curs

Aquesta programació pot ser modificada durant el curs degut a anul·lacions, a canvis de dates, a noves activitats que es programen i no estaven previstes de bon inici o faltava concretar-ne la data… En les subpàgines podeu consultar les activitats mensuals més destacades programades al llarg del curs.

Pendent de penjar la programació del curs 2018-2019.

 

Aprovada el 7 de novembre pel consell escolar